Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Paramedikas,/4

Pavadinimas anglų kalba

The paramedic

Valstybinis kodas

PROFKVAL01769

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2024-01-04

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: supranta žmogaus organizme vykstančius fiziologinius ir patologinius procesus, įvertina paciento organizmo funkcijas, iš kurių vienai sutrikus kyla pavojus žmogaus gyvybei, išmano pirmosios medicinos pagalbos principus, žino iki stacionarinės pagalbos teikimo taisykles, teikia pirmąją medicinos pagalbą, išmano nukentėjusiųjų transportavimo taisykles, supranta psichologinės pagalbos teikimo principus, žino pirminės prevencinės medicinos ir profilaktikos priemones, konsultuoja nukentėjusius ir jų šeimos narius, žino bendravimo ir bendradarbiavimo taisykles ir jomis vadovaujasi, bendrauja su sveikatos, socialinės, krašto apsaugos, švietimo darbuotojais, taiko verslo ekonomikos ir vadybos žinias savo veikloje, moka kelių eismo taisykles, vairuoja spec. transporto priemonę, žino medicininio automobilio komplektaciją.