Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Santechnikas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Plumber

Valstybinis kodas

F143314

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pastatų vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo ir gaisro gesinimo sistemų įrengimas ir priežiūra.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, konstrukcijų kalimo, gręžimo įrankiai, vamzdžių kirpimo, lenkimo, presavimo įrankiai, sriegtuvai, santechniniai raktai ir kiti santechniko įrankiai, įranga ir mechanizmai.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: santechnikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mąstymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Santechnikas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Santechnikas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės
kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno vamzdynus.
5. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus.
6. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemą.
7. Montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus.
8. Montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus.
9. Įrengti paviršinio šildymo sistemas.
10. Montuoti šilumos punkto įrangą.
11. Prižiūrėti pastato šildymo sistemą.
12. Įrengti gaisrinį vandentiekį.
13. Patikrinti gaisrinio vandentiekio montavimo kokybę.