Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Assistant of social worker

Valstybinis kodas

Q188401

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: asmenų, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčių, neįgijusių gebėjimų ar galimybių arba juos praradusių ir negalinčių savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu, priežiūra pagal socialinio darbuotojo nurodymus.
Tipinės darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsauginės priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės, maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo ir dezinfekcijos priemonės ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: darbas uždaroje patalpoje ir lankant klientus jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas, dirbant su šeimomis ar patiriančiais socialinę riziką, turinčiais psichinių sutrikimų asmenimis.
Papildoma informacija: socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti susipažinęs su teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo.
2. Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo.
3. Stebėti ir fiksuoti kliento elgesį, emocinę ir fizinę būklę.
4. Įgyvendinti kliento individualų socialinės pagalbos planą pagal socialinio darbuotojo nurodymus.
5. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu.
6. Įgalinti klientą pagal socialinio darbuotojo nurodymus.
7. Lavinti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius pagal socialinio darbuotojo ir kitų specialistų nurodymus.
8. Skatinti kliento savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime.
9. Prižiūrėti klientą su sunkia negalia.
10. Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas.
11. Palaikyti klientui saugią ir draugišką aplinką.
12. Teikti pagalbą klientui agresijos ir saviagresijos atvejais.