Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Interior decorator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01702

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Interjero apipavidalintojo kvalifikacija reikalinga interjero apipavidalintojo profesijai. Interjero apipavidalintojo veiklos objektas: interjero apipavidalinimo eskizo parengimas, visuomeninės ir individualios paskirties objektų apipavidalinimo projektų kūrimas kompiuterinėmis programomis bei jų įgyvendinimas, dekoratyvinių elementų, gamyba ir pritaikymas interjere, interjero apdailos medžiagų parinkimas, interjero paviršių apdailos atlikimas bei meninis dekoravimas.
Interjero apipavidalintojo veiklos uždaviniai: parengti patalpų apipavidalinimo ir dekoravimo eskizą, parinkti reikalingas medžiagas ir įrankius ir priemones, atlikti patalpų apipavidalinimą ir dekoravimą, sukurti kaligrafinį projektą, derinant šriftą ir vaizdą, piešti namų apyvokos daiktus, interjero elementus, sukurti eskizus perteikiant erdvės ir daiktų santykį, sukomponuoti erdvę, kurioje būtų išlaikyta harmoninga erdvės užpildymo stilistika, kurti visuomeninės ir individualios paskirties objektų apipavidalinimo projektus kompiuterinėmis programomis bei jos vizualizuoti, gaminti interjero detales ir aksesuarus bei pritaikyti jos pagal paskirtį, atlikti visuomeninės paskirties patalpų apipavidalinimo projektą, parenkant medžiagas, spalvas ir technologijas, atlikti gyvenamosios paskirties patalpų apipavidalinimo projektą sukuriant spalvų ir stilių visumą, parengti eksponavimo zonų dekoravimo ir apipavidalinimo projektus ir jos įgyvendinti
Asmenys, įgiję interjero apipavidalintojo kvalifikaciją, galės integruotis į interjero salonų veiklą ar įsteigti individualią interjero apipavidalinimo įmonę. Interjero apipavidalintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal interjero apipavidalintojo profesinio mokymo programą arba neformaliuoju ar savaiminiu būdu.