Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektromontuotojas/4

Pavadinimas anglų kalba

Electrician

Valstybinis kodas

PROFKVAL01681

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-07-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai dirba, skaito elektros schemas, atlieka elektros įrenginių montavimo darbus, naudojasi informacinėmis technologijomis, atlieka elektros instaliacijos montavimo darbus, sumontuoja ir eksploatuoja jėgos įrenginius, sumontuoja apšvietimo įrenginius, sumontuoja ir eksploatuoja elektros pavaras, sumontuoja ir eksploatuoja aukštosios įtampos skirstomuosius įrenginius, sumontuoja ir eksploatuoja transformatorių pastočių įrenginius, sumontuoja ir eksploatuoja elektros tiekimo oro linijas, sumontuoja kabelines linijas, eksploatuoja relinės apsaugos ir automatikos įrenginius, suvirina elektra, įvertina verslo aplinką.