Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailiųjų rankdarbių gamintojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Handycraftsman

Valstybinis kodas

PROFKVAL01672

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Dailiųjų rankdarbių dirbėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti tekstilės dirbinių dirbėju. Asmuo, įgijęs dailiųjų rankdarbių dirbėjo kvalifikaciją, turi: gebėti parinkti pagrindines, pagalbines ir apdailos medžiagas rankdarbiams, komponuoti įvairius ornamentus, siūti ir siuvinėti rankomis ir siuvimo mašina įvairiomis technikomis įvairios paskirties gaminius, skaityti nėrimo raštų schemas, nerti įvairiais nėrimo raštais vąšeliu, austi gobelenus, atlikti rankdarbio apdailos darbusžinoti siuvimo mašinų naudojimo ir priežiūros techniką, įvairios paskirties siuviniams naudojamų medžiagų rūšis, medžiagų paskirtį ir siuvimo technologines savybes, vienspalvio ir įvairiaspalvio siuvinėjimo rankomis ir siuvimo mašina techniką, aplikacijos siuvimo techniką siuvinėjant rankomis ir siuvimo mašina, išmanyti verslo organizavimo pagrindusmokėti dirbti kūrybingai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, remtis menine vaizduote, Dailiųjų rankdarbių dirbėjo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal dailiųjų rankdarbių dirbėjo mokymo programą. Norintiems siekti dailiųjų rankdarbių dirbėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję dailiųjų rankdarbių dirbėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailiųjų dirbinių įmonėse, individualiai įsigiję verslo liudijimą bei steigti individualią dailiųjų dirbinių įmonę.