Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailidė, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Carpenter

Valstybinis kodas

PROFKVAL01668

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-06-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Dailidės kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailide. Asmuo, įgijęs dailidės kvalifikaciją, turi: gebėti saugiai dirbti, paruošti medieną apdirbimui, matuoti, žymėti medieną, atlikti rankinio medienos apdirbimo operacijas, apdirbti medieną rankiniais įrankiais bei staklėmis, statyti ręstinius, skydinius ir karkasinius pastatus, įrengti šlaitinį stogą, sumontuoti staliaus gaminius, skaityti darbo brėžinius, naudotis paaukštinimo ir kėlimo įranga, padengti medinių pasatų elementus apsauginėmis medžiagomis, mūryti ir betonuoti nesudėtingas konstrukcijas, įrengti klojinius iš medienos žinoti naudojamų medžiagų savybes bei technines charakteristikas, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, verslo organizavimo pradmenis, darbo su specialiaisiais darbo įrankiais taisykles, darbo teisės pagrindusmokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais Dailidės kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal dailidės mokymo programą. Norintiems siekti dailidės kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję dailidės kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailidėmis statybos ir remonto įmonėse, steigti savo įmonę, vadovauti grupės darbui.