Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Auklė, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Child minder

Valstybinis kodas

PROFKVAL01656

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Auklės kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukle. Asmuo, įgijęs auklės kvalifikaciją, turi: gebėti palaikyti tinkamą psichologinį mikroklimatą vaikų grupėje, prisiderinti prie šeimoje susiformavusių bendravimo ir vertybinių normų, išmanyti kūdikių, vaikų ir suaugusiųjų higieną, perteikti žinias vaikams ir šeimos nariams, formuoti tinkamus įgūdžius, sukurti saugią, estetinius reikalavimus ir vaiko poreikius tenkinančią aplinką, prižiūrėti kūdikių ir vaikų avalynę, aprangą ir patalynę, tvarkyti ir valyti patalpas, pasirenkant tinkamus buitinius prietaisus ir švaros priemones, planuoti vaiko dienos režimą, jo užimtumą, laiduoti drausmę neslopinant vaiko prigimties ir orumo, laikytis sveikos gyvensenos normų ir propaguoti jasžinoti fiziologijos, vaiko amžiaus tarpsnių psichologijos bei pedagogikos pagrindus, vaikų mitybos pagrindus, sergančiųjų ir neįgaliųjų vaikų slaugą ir priežiūrą, pirmąją medicinos pagalbą, saugaus elgesio gatvėje ir gamtoje taisyklesmokėti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai dirbti, bendrauti ir suprasti vaikus Auklės kvalifikacija galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal auklės mokymo programą. Norintiems siekti auklės kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję auklės kvalifikaciją asmenys gali dirbti auklėmis šeimose, vaikų darželiuose, vaikų ir kūdikių namuose.