Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Automobilių kėbulų remontininkas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Car body repairer

Valstybinis kodas

C245301

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: automobilių kėbulo techninės būklės įvertinimas, priežiūra ir remontas, automobilių kėbulų parengimas dažymui, dažymas. Tipinės darbo priemonės: elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, skirti automobilių kėbulo techninės būklės vertinimo, priežiūros ir remonto darbams atlikti, darbų saugos priemonės, duomenų bazė. Tipinės darbo sąlygos: dirbama transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis. Papildoma informacija: automobilių kėbulų remontininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse. Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Vizualiai įvertinti automobilių kėbulų techninę būklę pagal išorinius požymius.
2. Matuoti automobilių kėbulų geometriją.
3. Išrinkti automobilio kėbulą.
4. Šalinti automobilių kėbulų deformacijas.
5. Virinti ir lituoti automobilių kėbulų detales.
6. Surinkti automobilio kėbulą.
7. Paruošti automobilio kėbulą dažymui.
8. Dažyti automobilių kėbulus ir jų dalis.
9. Dengti nedažomus automobilių kėbulų paviršius antikoroziniu mišiniu.