Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Individualios priežiūros darbuotojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Personal care worker

Valstybinis kodas

Q188302

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2023-01-11

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: socialinių paslaugų teikimas pagal individualius asmens poreikius, įskaitant socialines paslaugas, kurios apima pagalbą užtikrinant asmens higieną.
Tipinės darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsauginės priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės, maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo ir dezinfekcijos priemonės ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: darbas uždaroje patalpoje ir lankant asmenis jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas dirbant su patiriančiais socialinę riziką, turinčiais psichinių sutrikimų asmenimis.
Papildoma informacija: individualios priežiūros darbuotojas turi būti susipažinęs su teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.

Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su asmeniu.
2. Padėti asmeniui kasdieniniame gyvenime.
3. Lavinti ir palaikyti asmens darbinius ir saviraiškos įgūdžius.
4. Tvarkyti ir valyti asmens asmeninius daiktus ir patalpas.
5. Kurti asmeniui saugią aplinką.
6. Teikti pagalbą asmeniui ir aplinkiniams agresijos protrūkio metu.