Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas/2

Pavadinimas anglų kalba

Fine textile handicrafts producer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01520

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintoju. Asmuo, įgijęs dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikaciją, turi: - gebėti kurti drabužių bei tekstilės dirbinių modelius, sukirpti drabužius, išmieruotidrabužį, parinkti ir pritaikyti gaminiui pagrindines bei pagalbines medžiagas ir žaliavas, dirbti su universaliomis bei specialiomis siuvimo mašinomis ir įvairia audimo įranga, naudoti drėgminio-šiluminio apdorojimo įrenginius, siūti ir siuvinėti rankomis bei mašina drabužių detales ir drabužius, meniškai apipavidalinti drabužių detales, drabužius bei kelių kostiumų ansamblį, austi juostas ir gobelenus, taikyti pynimo technikas, naudoti batikos bei pinikų rišimo techniką, apskaičiuoti darbų ir gaminių kainas bei kaštus, naudotis informacinėmis technologijomis - žinoti rišimo bei pynimo technikas, žaliavas bei dirbinių gamybos būdus, tapybos bei kompozicijos pagrindus, darbo ir sveikatos saugos reikalavimus - mokėti kruopščiai, atidžiai ir savarankiškai dirbti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programą. Norintiems siekti dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikacijos galima turėti nebaigtą pagrindinį išsilavinimą. Įgiję dailiųjų tekstilės dirbiniųgamintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailiosios tekstilės dirbinių gamintojais tekstilės ar siuvimo įmonėse, individualiose darbo vietose, taip pat kurti privatų verslą.