Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gėlių komponuotojas/1

Pavadinimas anglų kalba

Flower arranger man

Valstybinis kodas

PROFKVAL01508

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: pažįsta, parenka įvairius dekoratyvinius augalus, gėles, skirtas kompozicijų kūrimui, geba pritaikyti kompozicijos pagrindus komponuojant gėles, geba saugiai atlikti gėlių komponavimo darbus, pagal gėlių komponavimo principus, naudojant tinkamus įrankius ir priemones, geba meniškai puošti patalpas ir supakuoti dovanas bei gėles, priima užsakymą, organizuoja darbo procesą, atlieka darbo apskaitą.