Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonteris/3

Pavadinimas anglų kalba

Electrician for installation and supervision of electrical equipment

Valstybinis kodas

PROFKVAL01489

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-01-12

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: dirba su rankiniais elektriniais įrankiais, prižiūri nesudėtingus galios ir apšvietimo įrenginius, skaito elektros įrenginių valdymo schemas, skaito elektros instaliacijos schemas, atlieka elektros instaliacijos darbus, vadovaujantis elektriniais planais, atlieka elektromechaninius darbus-lituoti, atlieka sujungimus presavimo būdu, varžtiniu būdu, pjauna metalą, ir atlieka kitus šaltkalvystės darbus, reikalingus taisant ir montuojant elektros įrenginius, atlieka paprastus elektrinius matavimus: srovės, įtampos, galios, izoliacijos varžos ir pan., įrengia ir prižiūri elektros matavimo prietaisus, elektros skaitiklius, variklius, skirstomuosius įrenginius žemojoje įtampoje, nustato priežastis ir šalina nesudėtingus gedimus galios ir apšvietimo tinkluose, bei elektros įrangoje, suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.