Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Floristo padėjėjas/2

Pavadinimas anglų kalba

The florist assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01449

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

1. Žinoti floristikos tradicijas ir šiuolaikinius reikalavimus. 2. Žinoti gėlių kom-ponavimo pagrindus, floristinių kompozicijų atlikimo technikas. 3. Dirbti su augalų katalogais. 4. Įvairiais būdais prailginti augalų gyvavimą.` 5. Komponuoti gėles puokštėse. 6. Kurti kompozicijas iš įvairių augalų. 7. Žinoti indų ir aksesuarų puokštėms parinkimo ypatybes 8. Atlikti floristinius užsakymus pagal temą. 9. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų.