Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Automobilių elektros įrengimų remontininkas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Car Electric Equipment Repairer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01374

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-30

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: atlieka metalo technologinius darbus, prižiūri ir taisyti automobilių variklių elektros įrenginius, prižiūri ir taiso OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginius, prižiūri ir taiso dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginius, prižiūri ir taiso automobilių transmisijos elektros įrenginius, prižiūri ir taiso automobilių važiuoklės elektros įrenginius, prižiūri ir taiso automobilių elektros įrangą, prižiūri ir taiso automobilių apsaugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginius.

Pasirenkamosios kompetencijos:
1. Vairuoti automobilį;
2. Atlikti automobilio elektroninių valdymo blokų programavimą;
3. Atlikti automobilio kompiuterinių tinklų diagnostiką ir taisymą;.
4. Montuoti papildomą elektros įrangą;
5. Atlikti kėbulo techninį aptarnavimą.