Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Betonuotojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Concreter

Valstybinis kodas

F143303

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių konstrukcijų betonavimas, jų remontas.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, kokybės tikrinimo, matavimo prietaisai, betono maišyklė, betono padavimo, sutankinimo ir išlyginimo mechanizmai, įranga ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu; dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis, tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: betonuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Betonuotojas dirba grupėje. Betonuotojas užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Betonuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės betonuotojo kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės. Jis atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Betonuotojui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti betonavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą.
3. Prikabinti, atkabinti krovinius.
4. Skaityti statinio darbo projektą.
5. Montuoti ir išardyti klojinius pagal nurodymus.
6. Surinkti armatūros tinklus ir karkasus, juos sumontuoti į klojinius.
7. Betonuoti konstrukcijas.
8. Betonuoti grindis.
9. Įrengti požeminių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliaciją.
10. Remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas.