Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Mechatronics Automation Systems Maintenance Technician

Valstybinis kodas

PROFKVAL01322

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-23

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniku.
Asmuo, įgijęs automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją, turi:
- gebėti montuoti, derinti, reguliuoti ir eksploatuoti mechaninius, pneumatinius, elektrinius bei elektroninius įrenginius ir jų sistemas, montuoti jutiklius, derinti ir reguliuoti sekimo sistemas, eksploatuoti jutiklius ir stebėjimo sistemas, prižiūrimam aukštesnio lygio specialisto montuoti, derinti, reguliuoti ir eksploatuoti valdymo sistemas
- žinoti automatinių mechatroninių sistemų elementus, jų paskirtį, veikimą, saugos darbe reikalavimus
- mokėti dirbti kruopščiai, atidžiai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programą.
Norintiems siekti automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikais pramonėje, energetikoje, ryšiuose, transporte ir kitose srityse eksploatuojančiose automatines mechatronines sistemas ar jų mechanines, pneumatines, elektronines ir informacines posistemes.