Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tinkuotojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

The plasterer

Valstybinis kodas

PROFKVAL00487

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-10

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių vidaus ir išorės konstrukcijų tinkavimas, tinko remontas.
Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, skiedinio paruošimo įranga ir inventorius, matavimo ir kokybės tikrinimo prietaisai, paviršiaus valymo, lyginimo, drėkinimo, gruntavimo ir kiti paviršių paruošimo įrankiai, tinko užkrėtimo, išlyginimo, užtrynimo įrankiai, tinko medžiagos, paaukštinimo ir kitos priemonės.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke, su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Papildoma informacija: tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Tinkuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.