Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tinkuotojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Plasterer

Valstybinis kodas

F143318

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių vidaus ir išorės konstrukcijų tinkavimas, tinko remontas.
Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, skiedinio paruošimo įranga ir inventorius, matavimo ir kokybės tikrinimo prietaisai, paviršiaus valymo, lyginimo, drėkinimo, gruntavimo ir kiti paviršių paruošimo įrankiai, tinko užkrėtimo, išlyginimo, užtrynimo įrankiai, tinko medžiagos, paaukštinimo ir kitos priemonės.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke, su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Tinkuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Paruošti skiedinius ir statinio konstrukcijų paviršius tinkavimo darbams.
5. Tinkuoti statinio konstrukcijas paprastais skiediniais rankiniu būdu.
6. Dengti statinio konstrukcijas dekoratyviniu tinku rankiniu būdu.
7. Tinkuoti statinio konstrukcijas mechanizuotu būdu.
8. Remontuoti paprastą tinką.