Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Plytelių klojėjas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Tile fitter

Valstybinis kodas

F143313

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: apdaila plytelėmis statinių viduje ir išorėje.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai įrankiai, įranga ir mechanizmai plytelėms apdoroti, pjaustyti, klijuoti, klijams paruošti ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: plytelių klojėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Plytelių klojėjas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Plytelių klojėjas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmenų pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.
Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti plytelių klojimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti plytelių klojėjo darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalų paviršių.
5. Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių.
6. Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą.
7. Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai.
8. Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių.
9. Remontuoti grindų ir laiptų plytelių dangą.