Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naftos produktų operatorius, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Oil product operator

Valstybinis kodas

PROFKVAL00340

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-24

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Naftos produktų operatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti naftos verslo įmonėse, degalinėse, prekiaujančiose skystais ir dujiniais degalais, įvairių įmonių naftos terminaluose, naftos perdirbimo įmonėse, individualiose įmonėse, turinčiose automobilių parką, naftos produktų logistikos įmonėse, žemės ūkio paskirties įmonių degalų ir tepalų terminaluose, alternatyviųjų degalų prekiniuose terminaluose.
Asmuo, įgijęs naftos produktų operatoriaus kvalifikaciją, turi išmanyti, kaip tirti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų sudėtį ir savybes; gaminti prekinius naftos produktus ir alternatyviuosius degalus; mokėti eksploatuoti naftos produktų ir alternatyviųjų degalų gamybos technologinę įrangą; gebėti naudotis matavimo prietaisais ir automatika; mokėti paimti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų ėminius; vertinti naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų kokybę; sandėliuoti naftą, naftos produktus bei alternatyviuosius degalus; eksploatuoti technologinę įrangą potencialiai sprogioje ir kitoje aplinkoje; apskaityti naftą, naftos produktus bei alternatyviuosius degalus; valdyti naftos terminalo aprūpinimą veiklą užtikrinančiais resursus.
Sėkmingas naftos produktų operatorius turi gerai komunikuoti lietuvių kalba, dirbti atsakingai, inciatyviai, savarankiškai, laikytis profesinės etikos, dirbti saugiai tausojant savo ir kolegų sveikatą.
Pageidautinos asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas.
Naftos produktų operatoriaus kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal naftos produktų operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą.
Naftos produktų operatoriaus programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.