Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno apskaitos mokykla, UAB

Identifikatorius

88888880815255

Pavadinimas anglų kalba

Kaunas Accounting School, Joint Stock Company

Kodas

305154852

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-05-09, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kauno apskaitos m-los istatai.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Jubiliejaus g. 7

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 606 85882, www.apskaitosmokykla.lt, kaunas@apskaitosmokykla.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

AUKSĖ STANKUVIENĖ, Fizinis asmuo
MANTAS STANKUS, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos