Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

RegistraiProgramos valstybinis kodas
Programos ISCED kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
Švietimo sritis: (10)
Švietimo posritis: (1)
3070011013410011

Socialinių įgūdžių ugdymo programa

Švietimo posritis: Pagrindinės programos ir kvalifikacijos (9)
1010011011000011

Pradinio ugdymo programa

1050011011000011

Suaugusiųjų pradinio ugdymo programa

1070011011000011

Pradinio ugdymo individualizuota programa

2010011012440011

Pagrindinio ugdymo programa

2050011012440011

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa

2070011012410011

Pagrindinio ugdymo individualizuota programa

3010011013440011

Vidurinio ugdymo programa

3040011013440011

Tarptautinio bakalaureato programa

3050011013440011

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

Švietimo sritis: Aplinka (4)
Švietimo posritis: Aplinkotyra (4)
6121CX0186450521

Aplinkotyra ir aplinkosauga

6211CX0117470521

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

6211DX0147470521

Tvarus vandens ekosistemų valdymas

6213DX0027470521

Gamtinių sistemų valdymas

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba (159) (Daugiau kitame puslapyje)