Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokymo programosProgramos valstybinis kodas
Programos ISCED kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
Švietimo sritis: (10)
Švietimo posritis: (1)
3070011013410011

Socialinių įgūdžių ugdymo programa

Švietimo posritis: Pagrindinės programos ir kvalifikacijos (9)
1010011011000011

Pradinio ugdymo programa

1050011011000011

Suaugusiųjų pradinio ugdymo programa

1070011011000011

Pradinio ugdymo individualizuota programa

2010011012440011

Pagrindinio ugdymo programa

2050011012440011

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa

2070011012410011

Pagrindinio ugdymo individualizuota programa

3010011013440011

Vidurinio ugdymo programa

3040011013440011

Tarptautinio bakalaureato programa

3050011013440011

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba (108) (Daugiau kitame puslapyje)
Švietimo posritis: Statyba ir statybos inžinerija (108) (Daugiau kitame puslapyje)
M430732013540732

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS IV
M430732033540732

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa

M440732014540732

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS IV
N320732013520732

Pastatų renovacijos darbų neformaliojo profesinio mokymo programa

N320732023520732

Paviršiaus apdailos plytelėmis neformaliojo profesinio mokymo programa