Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naftos perdirbimo chemikas

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti chemijos bakalauro ar chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas.

Susijusios profesijos

Vaizdinė medžiaga

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tirti ir analizuoti naftos ir jos produktų (benzinas, mazutas, dyzelinas, žibalas, bitumas ir kt.) savybes, kontroliuoti ir tobulinti naftos perdirbimo procesą perdirbimo įmonėse.
Svarbiausios profesijos veiklos sritys:
  • žaliavinės naftos (išgautos ir naudojamos benzinui, dyzelinui ir kt. produktams gaminti) ir jos produktų (benzino, dyzelino, mazuto, žibalo) savybių tyrimas ir analizė (tankio, tirpumo, sudedamųjų dalių analizė ir kt.);
  • naftos produktų (benzino, dyzelino, žibalo ir kt.) kokybės užtikrinimas, naudojant šiuolaikinius naftos perdirbimo metodus;
  • naftos perdirbimo eigos kontrolė gamykloje (ar vyksta sklandžiai, nėra naftos ir jos produktų nutekėjimų ir išsiliejimų, gaunami produktai atitinka nustatyti kokybę, ar nekyla avarijos grėsmė ir pan.);
  • naujovių naftos perdirbimo eigoje diegimas;
  • naujų katalizatorių (medžiagų, kurios pagreitina reakcijas ir eigą), skirtų naftos produktų kokybės gerinimui, paieška, analizė ir pritaikymas perdirbimo procesui;
  • naftos perdirbimo proceso trukmės (laiko) ir gamybos išlaidų (kaštų) mažinimas;
  • moksliniai tyrimai naftos perdirbimo srityje, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, novatoriškas ir kritinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas, darbštumas, sąžiningumas, iniciatyva, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis, geri laiko planavimo įgūdžiai, atsparumas stresui, vibracijoms, aukštai temperatūrai.