Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biologas

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

biologijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetines studijų programas.

Susijusios profesijos

Vaizdinė medžiaga

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):tyrinėti gyvąją gamtą, atlikti mokslinius tyrimus, kurti naujoves ir taikyti mokslo žinias medicinos ir žemės ūkio srityse.
Svarbiausios profesijos veiklos sritys:
  • mokslinių tyrimų atlikimas biologijos srityje;
  • naujų gydymo metodų ieškojimas panaudojant tyrimų žinias
  • laboratorinių tyrimų planavimas;
  • gyvosios gamtos kilmės, raidos, cheminių ir fizinių formų sandaros, sudėties, gyvybės ir reprodukcijos (dauginimosi, veisimosi) procesų tyrimas;
  • bandymų laboratorijose su biologiniais pavyzdžiais atlikimas;
  • gautų duomenų koordinavimas, analizavimas ir vertinimas, naudojant statistinius metodus;
  • ataskaitų apie gautus tyrimų rezultatus rengimas, išvadų dėl jų praktinio taikymo pateikimas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, etiškumas, analitiniai gebėjimai, kritinis mąstymas, komunikavimo gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas ir priimti sprendimus, kūrybingumas, iniciatyvumas, gebėjimas veikti savarankiškai, domėjimasis gamtos mokslais, organizaciniai ir planavimo gebėjimai, gebėjimas taikyti pažangius tyrimo metodus ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.