Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemikas

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-12

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, chemikas​, įgyjama baigus aukštojo mokslo studijas.

Susijusios profesijos

Vaizdinė medžiaga

Profesijos aprašymas

​Profesijos tikslas(-ai):tirti chemines medžiagas, jų sudėtį, savybes, kitimus, sintetinti naujus junginius ir ieškoti praktinio jų panaudojimo galimybių, tirti sintetinius pluoštus, plastikus, dažus vaistus, tepalus, klijus, trąšas ir kt., kurti naujus ir tobulinti jau esamus produktus.
Svarbiausios profesijos veiklos sritys:
  • cheminių medžiagų, jų sudėties ir savybių tyrimas;
  • naujų junginių sintezė ir praktinio jų panaudojimo būdų paieška;
  • sintetinių pluoštų, dažų, plastikų, klijų, vaistų, naftos ir jos produktų, trąšų ir kitų produktų tyrimas;
  • naujų chemijos produktų sintezė;
  • moksliniai tyrimai, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais;
  • cheminių medžiagų gamybos organizavimas ir vykdymas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, domėjimasis naujovėmis chemijos srityje, gera judesių koordinacija, gebėjimas lengvai bendrauti, verslumas.