Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailės studija

Programos teikėjas

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras

Vaikų švietimo ugdymo kryptis

Dailė

Programos teikėjo adresas

Laugalių g. 6, Gargždai

Programos teikėjo savivaldybė

Klaipėdos r. sav.

Vaikų švietimo ugdymo pakraipa

Kita dailės kryptis

Programos reikalavimai

1-12 klasių moksleiviai

Programos aprašymas

Dailės studija vykdo švietėjišką, mokomąją, parodinę ir pramoginę veiklą. Dailės studijos užsiėmimai teikia daug įspūdžių, lavina vaizduotę, ugdo sugebėjimą pastebėti, suteikia daugiau žinių apskritai apie dailę ir jos šakas. Visa tai įgyjama per „bandymus ir klaidas“. Kurdami vaikai ieško savyje talentų ir žavių jo atradimo akimirkų. Moksleiviai per dailės užsiėmimus realizuoja save, tai vienas iš saviraiškos būdų. Studijos lankytojai yra supažindinami su kompozicijos pagrindais, dailės žanrais, technikomis – piešimo, tapybos, grafikos ir k t.
Programa skirta moksleiviams lankantiems dailės studiją pirmus, antrus ir trečius metus. Ugdytiniai, studiją lankantys pirmus metus supažindinami su piešimo, tapybos ir grafikos technikomis. Jiems parenkamos nesudėtingos užduotys. Moksleiviai, lankantys būrelį antrus metus jau susipažinę su įvairiomis atlikimo technikomis. Jiems skiriamos sudėtingesnės, daugiau kūrybinių ir praktinių įgūdžių reikalaujančios užduotys. Trečius metus lankantys moksleiviai užtvirtina savo žinias ir atlieka dar sudėtingesnes užduotis. Jie derina įvairias technikas tarpusavyje, dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose projektuose.