Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

BŪRELIAI


Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, Varėnos r. sav. Varėnos m. Vytauto g. 29
Fortepijono pamokos yra individualios, mokiniai lanko grupines solfedžio ir choro pamokas. Programą sudaro: bendroji dalis (I skyrius), kurioje išdėstyta fortepijono dalyko paskirtis ir muzikavimo pradmenų svarba. II programos skyriuje išdėstyti mokinių pasiekimų galimybės per 3 ugdymo metus, II
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, Varėnos r. sav. Varėnos m. Vytauto g. 29
I programos skyriuje nurodytos pagrindinės muzikavimo fortepijonu nuostatos, uždaviniai ir veiklos sritys, II skyriuje-veiklos sritys, nuostatos ir esminiai gebėjimai, III skyriuje- muzikavimo fortepijonu turinio apimtis, akademiniai atsiskaitymai, jų formos, rekomenduojamas repertuaras
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, Varėnos r. sav. Varėnos m. Vytauto g. 29
Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias, įgytas pradinio muzikavimo metu, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius. Programos uždaviniai: sudaryti mokiniams galimybę plėtoti jų poreikius, meninius ir kūrybinius gebėjimus atitinkančias muzikinio ugdymo formas
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, Varėnos r. sav. Varėnos m. Vytauto g. 29
Smuiko pamokos yra individualios, mokiniai lanko grupines solfedžio ir choro pamokas. Programą sudaro: bendroji dalis (I skyrius), kurioje išdėstyta smuiko dalyko paskirtis ir muzikavimo pradmenų svarba. II programos skyriuje išdėstyti mokinių pasiekimų galimybės, III skyriuje išdėstyta smuik
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, Varėnos r. sav. Varėnos m. Vytauto g. 29
Kiekvienais mokymosi metais mokinys gali rinktis skirtingas programas, gali būti tęstinės arba naujos programos.
Vaiko ir mamos dienos centras "KUTIS", Alytus, Aukštakalnio g. 22-12
Ši programa pritaikyta visiems pradinio ugdymo vaikams, tai pat neįgaliesiems. Vaikai savarankiškai kurs smėlio kompozicijas, prieš tai susipažinę su smėlio valdymo būdais ir technika. Dirbdami įvairiais įrankiais, atspaudais išmoks kurti faktūrinius, reljefinius smėlio piešinius. Šviesos pagalb
Asta Galbuogienė, Kaštonų g. 3, Alytus
Programos tikslas - plėsti specialiųjų poreikių ir bendrojo ugdymo mokinių teatrinės saviraiškos galimybes, gerinti specialiųjų poreikių mokinių socializaciją ir integraciją. Kartu su mokiniais kuriami spektakliai, suteikiant personažų kūrimo ir pasirinkimo galimybę, skatinant pažint
VOKIŠKAI KALBANČIŲJŲ DRAUGIJA, Alytaus m. sav. Alytaus m. Miklusėnų g. 28
Pagal savo gebėjimus ruošti aktyvųjį žodyną, ekskursijos aprašymą vokiečių kalba bei priklausomai nuo padarytos pažangos pristatyti miestą savo pasirinktu metodu.
Alytaus šokių studija "ALEMANA", Alytaus m. sav. Alytaus m. Kernavės g. 8-1
Mokantis sportinių šokių moksleiviai bus supažindinti su visais sportiniais šokiais. Mokysis pagrindinių šokių judesių. Dalyvaus koncertuose ir varžybose.
Jureta Šametienė, Jotvingių g. 7, Alytus
YAMAHA muzikos mokyklos dainavimo programa – viena iš Yamaha Academy of Music Hamburg sukurtų programų, neturinti analogų muzikiniame lavinime. Apima įvairius besimokančiųjų amžiaus tarpsnius, didaktikos ir metodikos pagrindais orientuota į muzikinės kalbos mokymą. Programoje išnaudojami unikalū