Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Interaktyvios SMART lentos panaudojimo galimybės pamokose

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

23

Programos savarankiško ugdymo trumė

17

Programos įregistravimo data

2021-11-24

Programos teikėjas

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Informacinių technologijų naudojimo kompetencija, pedagoginės veiklos patirtis.

Programos aprašymas

Atsiradus „Smart“ lentoms mokykloje, mokytojams iškilo poreikis išmokti jomis naudotis.Interaktyvios lentos bei programinės įrangos Smart Notebook įvaldymas bei metodikos išmanymas padės mokytojams stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, pamokos taps patrauklesnės, susistemintos. Atsiras galimybė vaizdžiai išryškinti nagrinėjamos temos problematiką, ją pritaikyti individualiems mokinio gebėjimams ir poreikiams, gauti kokybiškesnį grįžtamąjį ryšį. Mokytojai, išklausę kursą, gebės ne tik sukurti interaktyvias pamokas, bet ir dalintis su kolegomis mokomąja medžiaga virtualioje erdvėje.