Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninių priemonių panaudojimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

14

Programos savarankiško ugdymo trumė

26

Programos įregistravimo data

2021-03-23

Programos teikėjas

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Geros IT, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos;
Nuotolinio mokymosi patirtis, geri vaizdo konferencijų organizavimo įgūdžiai

Programos aprašymas

Šia kvalifikacijos tobulinimo programa bus siekiama patobulinti mokytojų kompetencijas taikant IKT mokymosi priemones ugdymo procese ir ugdyti įgūdžius teikti bei organizuoti mokymosi procesą taikant IT priemones ir įrankius, integruojant tiek į tradicinį, tiek netradicinį mokymąsi.