Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Technologinės kūrybos ugdymo pradinių klasių mokytojams programa pažengusiems

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

54

Programos savarankiško ugdymo trumė

46

Programos įregistravimo data

2021-02-22

Programos teikėjas

UAB "Vedliai"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pirminė patirtis su technologinės kūrybos turiniu, pvz.: dalyvavimas Technologijų vedlių programoje, programavimo mokymo kursuose ar pan.

Įgyvendinimui reikalingi kompiuteriai su veikiančia naršykle ir interneto prieiga. Rekomenduojamos priemonės: kompiuterio valdymo pelė, ausinės.

Programos aprašymas

Programa skirta pradinių klasių mokytojams, jau turintiems pradinių technologinės kūrybos įgūdžių, siekiant pagilinti turimas žinias bei praplėsti naudojamų technologinių įrankių spektrą, tuo pat metu tobulinant ir skaitmeninius įgūdžius.
Programa vykdoma su tikslu įgytas žinias bei įgūdžius pritaikyti ir klasėje su mokiniais.

Programa sudaryta iš 3 modulių: Kūrybinio programavimo, 3D modeliavimo bei Istorijų pasakojimo.

36-i praktiniai srautiniai virtualūs užsiėmimai (trukmė – po 1 val.), kurių metu mokytojai kartu su mentoriumi praktiškai susipažįsta su technologinės kūrybos įrankiais bei atlieka užduotis ir kūrybinius projektus, pritaikomus pamokose.
36-ios virtualios konsultacijos (trukmė – po 0.5 val.), kurių metu mentoriai atsako į visus mokytojų klausimus, mokytojai dalinasi savo patirtimi, pritaikant technologinę kūrybą savo pamokose.
Prieiga prie programos platformos (e-vadovėlio) su mokymo(si) turiniu, video instrukcijomis, praktinių užsiėmimų video įrašais, dalomąja medžiaga vaikams ir pamokos plano rekomendacijomis.
Išsamus aprašymas prisegamas.