Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokinys skaitmeninėje klasėje

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2021-02-04

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Darbinė mokymų kalba – anglų, todėl būtina turėti ne žemesnį kaip B1 anglų k. mokėjimo lygį pagal BEKM.

Turėti savo kompiuterį.

Programos aprašymas

Ši praktinio pobūdžio programa skirta pažengusiems mokytojams, norintiems tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetenciją, turintiems pagrindinių ir pažengusio vartotojo interneto ir technologijų naudojimo žinių, tačiau norintiems pagilinti savo žinias principingai ir organizuotai.
Šia 50 ak. val. skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo mokant užsienio kalbų ir kitų dalykų programa siekiame, kad mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas įgytų ne tik žinių ir supratimo, bet ir praktiškai įvaldytų gebėjimus ir nuostatas šiose skaitmeninio raštingumo kompetencijos srityse:


1. Informacijos valdymas
1.1. Naršymas, informacijos paieška ir atranka
1.2. Informacijos vertinimas
1.3. Informacijos įrašymas ir prieinamumas
2. Komunikavimas
2.1. Bendravimas pasitelkus skaitmenines technologijas
2.2. Informacijos ir turinio bendrinimas
2.3. Bendradarbiavimas internete
2.4. Tinklo etiketas
3. Skaitmeninio turinio kūrimas
3.1. Įvairių formatų turinio kūrimas pasitelkus skaitmeninę daugialypę terpę ir technologijas
3.2. Autorių teisės ir licencijos
4. Skaitmeninis mokymas ir mokymasis
4.1. Skaitmeninių išteklių naudojimas
4.2. Inovatyvus ir kūrybiškas skaitmeninių technologijų naudojimas
4.3. Mokinių skaitmeninės kompetencijos plėtojimas
4.4. Mokinių skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas
4.5. Vertinimas
5. Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas
5.3. Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas
5.4. Profesinis tobulėjimas

MOKYMŲ METU:

Išmoksite naudotis inovatyviais technologiniais įrankiais, kurie pagerins pamokos vadybą, organizaciją, mokinių mokymosi rezultatų vertinimą, grįžtamojo ryšio suteikimą, mokytojo ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant gerinti mokinių mokymosi rezultatus.
Įgysite ir pagilinsite praktinių technologinių įgūdžių tobulinant mokinių kalbinės veiklos rūšis, mokant žodyno, gramatikos, atliekant projektinius darbus.
Pagilinsite žinias apie mobilaus mokymosi galimybes ir išmoksite kurti multimodalinį mokymosi turinį.

Kam skirta programa?

Ši praktinio pobūdžio programa skirta pažengusiems mokytojams, norintiems tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetenciją, turintiems pagrindinių ir pažengusio vartotojo interneto ir technologijų naudojimo žinių, tačiau norintiems pagilinti savo žinias principingai ir organizuotai.

Pedagogai dalyvaus:

- 10 online praktinių mokymų-paskaitų Zoom platformoje pagal tvarkaraštį (18.00-21.00 vebinaras (4 ak. val.) + 1 ak. val.  savarankiškas darbas individualiai arba grupėse Zoom Breakout kambariuose ) - 50 ak. val.

 Dalyviai sukurs  pamokų užduočių elektroninę knygą, naudodamiesi sesijos metu išmoktais įrankiais.  „Zoom Breakout“ kambariuose mokymų vadovas konsultuos  mokytojus atliekant užduotis, kad galėtų pritaikyti įrankius, kurių jie buvo išmokyti internetinių užsiėmimų metu.