Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtualių aplinkų diegimas ugdymo proceso organizavimui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2020-09-24

Programos teikėjas

Utenos švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra

Programos aprašymas

Kokią VMA pasirinkti, kad mokymosi procesas vyktų sklandžiai be nereikalingų nepatogumų Besimokančiojo ir mokytojo sąveikos kokybiškam, efektyviam užtikrinimui naudojamos įvairios priemonės ir metodai, leidžiantys teikti kokybišką mokymąsi virtualioje mokymosi aplinkoje: mokymosi medžiagos tvarkymas ir pateikimas, bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi proceso stebėjimas ir valdymas, individualus darbas, užduotys ir vertinimas, įsivertinimas. Naudojant šias priemones ir metodus tradiciniame mokymesi, pastarasis gali pereiti į virtualų mokymąsi, bet nebūtinai. Programos trukmė - 40 val.