Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tikslinga veikla su tėvais

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

40

Programos įregistravimo data

2019-08-26

Programos išregistravimo data

2022-08-28

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

VšĮ "Švietimo tinklas"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis žinojimas apie IKT Pradinis gebėjimas atlikti IKT užduotis

Programos aprašymas

Valstybinė švietimo 2013-2022 m. strategija skelbia, jog turi būti vykdoma dėmesinga veikla su mokinių tėvais. Visų mokyklų veiklos planuose yra minima tėvų/globėjų veiklos aktyvinimo strategija.
Ypač didelis dėmesys privalo būti skiriamas tėvų indėliui bei jų veiklos skatinimui mokinio labui, todėl siūlome mokytojams bei klasių vadovams naujus kursus „Tikslinga veikla su tėvais“.
Kursuose rasite patarimų kraitelę, kaip dirbti su mokinių tėvais. Analizuosime, kas lemia tėvų į(si)traukimą į aktyvią veiklą, aptarsime mokytojo-auklėtojo sąveikos su tėvais tipus.
Rasime sprendimus, kaip reiktų bendrauti su „sunkiais“ mokinių tėveliais ir kaip padėti mokytojui-auklėtojui atlikti nepriekaištingai savo misiją.
Kursuose pateiksime praktinės ir tikslingos veiklos su tėvais siūlymus: anketas, testus, dokumentus, rekomenduojamų užsienyje, t.y. Vokietijoje jau taikomų ir veiksmingų strategijų - susirinkimų planų pavyzdžius ir kt.
Mokysimės įtraukti tėvus ne tik į renginius, bet ypač į mokinių pasiekimų ir pažangos stebėseną bei sieksime nuosekliai padidinti asmeninę tėvų atsakomybę už privalomą vaikų mokymąsi ir ugdymo proceso eigą.

Programa „Tikslinga veikla su tėvais“ yra skirta pradinio, pagrindinio ugdymo ir įvairių dalykų mokytojams, klasių vadovams, soc. pedagogams bei profesinių mokyklų pedagogams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas Vokietijoje bei Lietuvoje.

Mokytojai atliks interaktyvias apklausas, dalyvaus diskusijoje „Kaip Jūs skatinate tėvus aktyviai dalyvauti vaikų ugdymo ir auklėjimo procese?“ ir pasidalins savo asmenine patirtimi forume, atlikdami praktinį darbą „Mano darbo patirtis”.
Programos metu bus tobulinama mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kompetencija. Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo profesinę bei asmeninę veiklą, kadangi tikslingos ir aktyvios veiklos su tėvais programa siūlo platų (pa)naudojimo spektrą.
Kursų metu mokytojai gaus naudingos informacijos apie bendravimo su tėvais būdus, metodiką bei veiksmingus aktyvios veiklos žingsnius, reflektuos, dalyvaus diskusijose, atliks pateiktas praktines užduotis, užpildys anketas.
Tikėtina, kad po programos mokytojai gebės geriau valdyti situacijas ir operatyviai reaguoti iškilus klausimams bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais srityje.