Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonominio švietimo programa „Verslumas ir tėvystė – misija įmanoma“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Verslo ir administravimo specialistai

Programos kontaktinė trukmė

48

Programos aprašymas

Ekonominio švietimo programa „Verslumas ir tėvystė - misija įmanoma“ skirta asmenims, auginantiems nepilnamečius vaikus (globotinius) ir galvojantiems apie nuosavą verslą arba jau jį turintiems, tačiau ieškantiems mentorystės. Programos įvadinė paskaita (2 ak. val.) skiriama šeimos verslo juridinėms formoms ir jų suderinamumui su motinystės (tėvystės) išmokas reglamentuojančia teisine baze aptarti, nes čia kyla daugiausiai kolizijos ir finansinės painiavos. Visuose programos etapuose itin didelis dėmesys skiriamas pagrindiniam iššūkiui – kaip kokybiškai suderinti šeiminius įsipareigojimus ir verslo organizavimą.
Toliau per 8 ak. val. suteikiama kainodaros ir rinkodaros, laiko planavimo, streso valdymo ir motyvacijos išlaikymo, pardavimų proceso organizavimo ir klientų aptarnavimo bazinių žinių. 4 ak. val. skiriamos skaitmeninės rinkodaros kompetencijoms didinti: svetainės, el. parduotuvės ir (ar) soc. tinklų paskyrų kūrimui, SEO optimizavimui, reklamai internete ir soc. tinkluose. Dar 4 ak. val. skiriamos su nekilnojamuoju turtu susijusiems atvejams ir teisiniam reguliavimui perprasti, sutarčių niuansams aptarti. Toliau gilinamasi į naujos verslo rūšies – socialinio verslo – organizavimo ir finansavimo principus (4 ak. val.), projektinio finansavimo mechanizmus ir paraiškų rengimo subtilybes (8 ak. val.), inovacijas (4 ak. val.), projektų strateginį planavimą, valdymą ir auditą (6 ak. val.).
Po kiekvienos paskaitos pateikiama namų užduotis, kurią reikia atlikti iki kitos paskaitos ir (arba) atsiųsti dėstytojui nurodytu el. paštu. Užduotys gali būti pateikiamos testo, kūrybinės užduoties, informacijos paieškos ir apibendrinimo bei pan. forma. Namų darbai komentuojami kiekvienam mokymų dalyviui individualiai, atsakoma į rūpimus klausimus.
Paskaitos pirmiausiai skiriamos moteriškai auditorijai. Dėstytojų komandą sudaro 5 moterys ir 1 vyras. Visi jie turi savo verslą, dalis jų dėsto arba skaito atskirus kursus aukštosiose mokyklose, viena lektorė turi projektų valdymo PMP sertifikatą.

Programos reikalavimai

Minimalieji išsilavinimo reikalavimai dalyviams: mažiausiai vidurinis išsilavinimas, dėstomosios kalbos (lietuvių, rusų arba anglų) mokėjimas B2 lygiu. Pageidautina, kad mokymų dalyviai planuotų steigti smulkų savo verslą arba jį jau turėtų.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

VšĮ "Versli mama"

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Fabijoniškių g. 73-2

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų