Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

80

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2019-01-23

Programos teikėjas

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kompiuterinis raštingumas (išklausyti kompiuterinio raštingumo kursai (programos), atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms)

Programos aprašymas

Naujos technologijos atsiranda ir mokinių, ir mokytojų kasdienybėje, tampa įrankiu, kuris padeda surasti ir stiprinti bendradarbiavimo ryšį ugdymo procese su mokiniu. Šiuolaikinis mokytojas privalo turėti skaitmeninių technologijų naudojimo įgūdžių bei įvertinti informacinių technologijų poveikį mokymo ir mokymosi rezultatams, todėl būtinas nuolatinis bendrojo ugdymo mokytojų komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas, jų skaitmeninio raštingumo, skaitmeninių technologijų taikymo, informacijos paieškos, jos tvarkymo, bendravimo virtualioje erdvėje kultūros ir kitų komunikacijos bei informacijos valdymo gebėjimų ugdymas