Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos (9)
Pavadinimas:

JAVA Spring Framework mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kompiuterių programuotojas
Programos reikalavimai: Asmenys, turintys stiprius PHP programavimo pradmenis
Programos aprašymas:
1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: Tikslas - parengti savarankiškam darbui pasiruošusį JAVA programuotoją.
1.2. Reikalingas išsilavinimas:
Asmenys turintys aukštus skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
1.3. Įgyjamos kompetencijos:
Projektuoti, kurti ir pateikti JAVA programavimo kalbos projektus: implementuoti JAVA programavimo kalbos kodą į kompanijų programinę įrangą pritaikant esminius JAVA programinės įrangos principus ir jos funkcionalumus.
1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
Kaip kurti JAVA programinę įrangą su Spring karkasu, taip pat algoritmuoti projektų sąlygas ir jas testuoti.
1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
Gebės naudotis IntelliJ, GitHub, JAVA 8, JAVA ir Duombazės, suprasti ir Front End programavimo principus, Spring karkasą, suprasti saugumą kodo rašyme ir kt.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
Baigęs programą asmuo turės visus pagrindus sėkmingai karjeros pradžiai, tuo pačiu turės asmeninių darbų portfolio, kurie yra esminis kriterijus ieškant darbo. Tuo pačiu turės projektų skaidymo pagrindus. Galės dirbti padedančiuoju JAVA programuotoju arba jau dirbti jaunesniuoju JAVA programuotoju.
1.3.4. Baigusio šią švietimo programą asmens įgytos 1.3 papunktyje nurodytos kompetencijos yra Tinklalapio programuotojo kvalifikacijos dalis.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Antakalnio g. 17, 10312, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-12-18 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-01-15 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Front End Mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kompiuterių programuotojas
Programos reikalavimai: asmenims, turintiems minimalius kompiuterinio raštingumo įgudžius
Programos aprašymas:
Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: supažindinti su fundamentaliu Front End programavimo įrankių įvairove, mokėti dėliotis Front End darbų tėkmę, dirbti komandoje, skirstyti projektų užduotis.

Įgyjamos kompetencijos:
Pagrindiniai Javascript programavimo įgudžiai, HTML bei CSS kodavimo pagrindai, tinklalapių dizaino karpymas.

Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
Kaip kurti Front End funcionalumu paremtus tinklalapius, taip pat supras sąlygas norimas iš kliento ir gebės pasiūlyti Front End sprendimus projektams.

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
Kurti paprastas internetines svetaines su HTML ir CSS įrankiais bei programuoti Javascript programavimo kalba be sudėtingesnių funkcionalumų bei karpyti puslapių dizainą ir kt.

Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
Baigęs programą asmuo turės visus pagrindus sėkmingai karjeros pradžiai, tuo pačiu turės asmeninių darbų portfolio, kurie yra esminis kriterijus ieškant darbo. Tuo pačiu turės projektų skaidymo pagrindus. Galės atlikti apmokamą praktiką padedančiojo Front End programuotojo rolėje.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: K. Baršausko g. 59, Aleksoto sen., 51423, Kauno m. sav.
Renginio pradžia: 2018-02-12 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-03-09 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Front End Mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kompiuterių programuotojas
Programos reikalavimai: asmenims, turintiems minimalius kompiuterinio raštingumo įgudžius
Programos aprašymas:
Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: supažindinti su fundamentaliu Front End programavimo įrankių įvairove, mokėti dėliotis Front End darbų tėkmę, dirbti komandoje, skirstyti projektų užduotis.

Įgyjamos kompetencijos:
Pagrindiniai Javascript programavimo įgudžiai, HTML bei CSS kodavimo pagrindai, tinklalapių dizaino karpymas.

Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
Kaip kurti Front End funcionalumu paremtus tinklalapius, taip pat supras sąlygas norimas iš kliento ir gebės pasiūlyti Front End sprendimus projektams.

Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
Kurti paprastas internetines svetaines su HTML ir CSS įrankiais bei programuoti Javascript programavimo kalba be sudėtingesnių funkcionalumų bei karpyti puslapių dizainą ir kt.

Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
Baigęs programą asmuo turės visus pagrindus sėkmingai karjeros pradžiai, tuo pačiu turės asmeninių darbų portfolio, kurie yra esminis kriterijus ieškant darbo. Tuo pačiu turės projektų skaidymo pagrindus. Galės atlikti apmokamą praktiką padedančiojo Front End programuotojo rolėje.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Bangų g. 5, 91250, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-02-12 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-03-09 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Full Stack kursai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kompiuterininkas
Programos reikalavimai: Asmenys, turintys minimalius kompiuterinio raštingumo įgūdžius
Programos aprašymas:
1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: Tikslas - parengti savarankiškam darbui pasiruošusį Front End ir Back End programuotoją.
1.2. Reikalingas išsilavinimas:
Asmenys turintys aukštus skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
1.3. Įgyjamos kompetencijos:
Projektuoti, kurti, gabėti spręsti ir pateikti tiek Front End tiek Back End programuotojo projektus: implementuoti Javascript programavimo kalbos kodą su PHP programavimo kalba į kompanijų tinklalapių kodą pritaikant programavimo algoritmavimą ir funkcionalumus.
1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
Kaip kurti Front End ir Back End funcionalumu paremtus tinklalapius su PHP ir Javascript programavimo kalbomis, taip pat supras sąlygas norimas iš kliento ir gebės pasiūlyti full stack sprendimus projektams.
1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės bei įgis:
Objektinio ir funkcinio programavimo pagrindus, sugebės sukurti puslapį bei programuoti naudojant PHP ir Javascript programavimo kalbas, įdiegti projektą į serverį, mokės jungti Front End ir Back end projektus.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
Baigęs programą asmuo turės visus pagrindus sėkmingai karjeros pradžiai, tuo pačiu turės asmeninių darbų portfolio, kurie yra esminis kriterijus ieškant darbo. Tuo pačiu turės projektų skaidymo pagrindus. Galės dirbti padedančiuoju Front End programuotoju arba jau dirbti jaunesniuoju Front End programuotoju.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Bangų g. 5, 91250, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-12-11 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-02-09 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Full Stack kursai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kompiuterininkas
Programos reikalavimai: Asmenys, turintys minimalius kompiuterinio raštingumo įgūdžius
Programos aprašymas:
1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: Tikslas - parengti savarankiškam darbui pasiruošusį Front End ir Back End programuotoją.
1.2. Reikalingas išsilavinimas:
Asmenys turintys aukštus skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
1.3. Įgyjamos kompetencijos:
Projektuoti, kurti, gabėti spręsti ir pateikti tiek Front End tiek Back End programuotojo projektus: implementuoti Javascript programavimo kalbos kodą su PHP programavimo kalba į kompanijų tinklalapių kodą pritaikant programavimo algoritmavimą ir funkcionalumus.
1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
Kaip kurti Front End ir Back End funcionalumu paremtus tinklalapius su PHP ir Javascript programavimo kalbomis, taip pat supras sąlygas norimas iš kliento ir gebės pasiūlyti full stack sprendimus projektams.
1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės bei įgis:
Objektinio ir funkcinio programavimo pagrindus, sugebės sukurti puslapį bei programuoti naudojant PHP ir Javascript programavimo kalbas, įdiegti projektą į serverį, mokės jungti Front End ir Back end projektus.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
Baigęs programą asmuo turės visus pagrindus sėkmingai karjeros pradžiai, tuo pačiu turės asmeninių darbų portfolio, kurie yra esminis kriterijus ieškant darbo. Tuo pačiu turės projektų skaidymo pagrindus. Galės dirbti padedančiuoju Front End programuotoju arba jau dirbti jaunesniuoju Front End programuotoju.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: 59, Žaliakalnio sen., 51423, Kauno m. sav.
Renginio pradžia: 2017-12-11 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-02-09 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Full Stack kursai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kompiuterininkas
Programos reikalavimai: Asmenys, turintys minimalius kompiuterinio raštingumo įgūdžius
Programos aprašymas:
1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: Tikslas - parengti savarankiškam darbui pasiruošusį Front End ir Back End programuotoją.
1.2. Reikalingas išsilavinimas:
Asmenys turintys aukštus skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
1.3. Įgyjamos kompetencijos:
Projektuoti, kurti, gabėti spręsti ir pateikti tiek Front End tiek Back End programuotojo projektus: implementuoti Javascript programavimo kalbos kodą su PHP programavimo kalba į kompanijų tinklalapių kodą pritaikant programavimo algoritmavimą ir funkcionalumus.
1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
Kaip kurti Front End ir Back End funcionalumu paremtus tinklalapius su PHP ir Javascript programavimo kalbomis, taip pat supras sąlygas norimas iš kliento ir gebės pasiūlyti full stack sprendimus projektams.
1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės bei įgis:
Objektinio ir funkcinio programavimo pagrindus, sugebės sukurti puslapį bei programuoti naudojant PHP ir Javascript programavimo kalbas, įdiegti projektą į serverį, mokės jungti Front End ir Back end projektus.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
Baigęs programą asmuo turės visus pagrindus sėkmingai karjeros pradžiai, tuo pačiu turės asmeninių darbų portfolio, kurie yra esminis kriterijus ieškant darbo. Tuo pačiu turės projektų skaidymo pagrindus. Galės dirbti padedančiuoju Front End programuotoju arba jau dirbti jaunesniuoju Front End programuotoju.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: 17, Antakalnio sen., 10224, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-12-11 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-02-09 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

PHP mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kompiuterių programuotojas
Programos reikalavimai: Asmenims, turintiems minimalius kompiuterinio raštingumo įgudžius
Programos aprašymas:
Paklausiausia programavimo kalba Lietuvoje, skirta kurti naujiems produktams arba laisvai jaustis su “Wordpress”.

Lengva pradėti, o įvaldžius - atverti darbo rinkos duris.

1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: supažindinti su fundamentaliu PHP programavimo įrankių įvairove, mokėti dėliotis PHP darbų tėkmę, dirbti komandoje, skirstyti projektų užduotis.
1.2. Reikalingas išsilavinimas:
Asmenys turintys aukštus skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
1.3. Įgyjamos kompetencijos:
Pagrindiniai Javascript programavimo įgudžiai, HTML bei CSS kodavimo pagrindai, tinklalapių dizaino karpymas.
1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
Kaip kurti PHP programavimo kalbos funcionalumu paremtus tinklalapius, taip pat supras sąlygas norimas iš kliento ir gebės pasiūlyti PHP sprendimus projektams.
1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
Kurti paprastas internetines svetaines su HTML ir CSS įrankiais bei programuoti PHP programavimo kalba be sudėtingesnių funkcionalumų ir implementuoti savo rašytą kodą į serverį bei kt.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
Baigęs programą asmuo turės visus pagrindus sėkmingai karjeros pradžiai, tuo pačiu turės asmeninių darbų portfolio, kurie yra esminis kriterijus ieškant darbo. Tuo pačiu turės projektų skaidymo pagrindus. Galės atlikti apmokamą praktiką padedančiojo PHP programuotojo rolėje.
1.3.4. Baigusio šią švietimo programą asmens įgytos 1.3 papunktyje nurodytos kompetencijos yra Žiniatinklio programuotojo kvalifikacijos dalis.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: 17, Antakalnio sen., 10221, Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-12-18 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-01-22 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

PHP mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kompiuterių programuotojas
Programos reikalavimai: Asmenims, turintiems minimalius kompiuterinio raštingumo įgudžius
Programos aprašymas:
Paklausiausia programavimo kalba Lietuvoje, skirta kurti naujiems produktams arba laisvai jaustis su “Wordpress”.

Lengva pradėti, o įvaldžius - atverti darbo rinkos duris.

1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: supažindinti su fundamentaliu PHP programavimo įrankių įvairove, mokėti dėliotis PHP darbų tėkmę, dirbti komandoje, skirstyti projektų užduotis.
1.2. Reikalingas išsilavinimas:
Asmenys turintys aukštus skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
1.3. Įgyjamos kompetencijos:
Pagrindiniai Javascript programavimo įgudžiai, HTML bei CSS kodavimo pagrindai, tinklalapių dizaino karpymas.
1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
Kaip kurti PHP programavimo kalbos funcionalumu paremtus tinklalapius, taip pat supras sąlygas norimas iš kliento ir gebės pasiūlyti PHP sprendimus projektams.
1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
Kurti paprastas internetines svetaines su HTML ir CSS įrankiais bei programuoti PHP programavimo kalba be sudėtingesnių funkcionalumų ir implementuoti savo rašytą kodą į serverį bei kt.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
Baigęs programą asmuo turės visus pagrindus sėkmingai karjeros pradžiai, tuo pačiu turės asmeninių darbų portfolio, kurie yra esminis kriterijus ieškant darbo. Tuo pačiu turės projektų skaidymo pagrindus. Galės atlikti apmokamą praktiką padedančiojo PHP programuotojo rolėje.
1.3.4. Baigusio šią švietimo programą asmens įgytos 1.3 papunktyje nurodytos kompetencijos yra Žiniatinklio programuotojo kvalifikacijos dalis.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: K. Baršausko g. 59, 51423, Kaunas
Renginio pradžia: 2018-01-15 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-02-12 00:00:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

PHP mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Kompiuterių programuotojas
Programos reikalavimai: Asmenims, turintiems minimalius kompiuterinio raštingumo įgudžius
Programos aprašymas:
Paklausiausia programavimo kalba Lietuvoje, skirta kurti naujiems produktams arba laisvai jaustis su “Wordpress”.

Lengva pradėti, o įvaldžius - atverti darbo rinkos duris.

1.1. Švietimo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: supažindinti su fundamentaliu PHP programavimo įrankių įvairove, mokėti dėliotis PHP darbų tėkmę, dirbti komandoje, skirstyti projektų užduotis.
1.2. Reikalingas išsilavinimas:
Asmenys turintys aukštus skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
1.3. Įgyjamos kompetencijos:
Pagrindiniai Javascript programavimo įgudžiai, HTML bei CSS kodavimo pagrindai, tinklalapių dizaino karpymas.
1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:
Kaip kurti PHP programavimo kalbos funcionalumu paremtus tinklalapius, taip pat supras sąlygas norimas iš kliento ir gebės pasiūlyti PHP sprendimus projektams.
1.3.2. Baigęs šią švietimo programą, asmuo gebės:
Kurti paprastas internetines svetaines su HTML ir CSS įrankiais bei programuoti PHP programavimo kalba be sudėtingesnių funkcionalumų ir implementuoti savo rašytą kodą į serverį bei kt.

1.3.3. Baigęs šią švietimo programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje:
Baigęs programą asmuo turės visus pagrindus sėkmingai karjeros pradžiai, tuo pačiu turės asmeninių darbų portfolio, kurie yra esminis kriterijus ieškant darbo. Tuo pačiu turės projektų skaidymo pagrindus. Galės atlikti apmokamą praktiką padedančiojo PHP programuotojo rolėje.
1.3.4. Baigusio šią švietimo programą asmens įgytos 1.3 papunktyje nurodytos kompetencijos yra Žiniatinklio programuotojo kvalifikacijos dalis.
Programos teikėjas: UAB "Programuok"
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Galvydžio g. 5
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Bangų g. 5, 91250, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-02-12 00:00:00
Renginio pabaiga: 2018-03-05 00:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos (7)
Pavadinimas:

Edukacinės technologijos ir svarbiausių 21-o amžiaus gebėjimų ugdymas anglų kalbos pamokose

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Specialių reikalavimų programos dalyviams nėra.
Programos aprašymas:
Programa skirta anglų kalbos mokytojams praplėsti ir pagilinti edukacinių technologijų panaudojimo anglų kalbos pamokose žinias. Taip pat ji orientuota į svarbiausių 21-o amžiaus gebėjimų (problemų sprendimas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir mokymasis mokytis) ugdymą, kuris turėtų būti integruotas į kiekvieno dalyko pamokas. Žinios bus įtvirtinamos praktiniais darbais ir individualiomis užduotimis kompiuterizuotoje klasėje.
Programos teikėjas: Kauno technologijos universitetas
Programos teikėjo adresas: Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 73
Programos teikėjo savivaldybė: Kauno m. sav.
Vykdančioji institucija: Kauno technologijos universitetas
Vykdymo adresas: A. Mickevičiaus g. 37 - 103, Kaunas
Renginio pradžia: 2017-12-27 10:01:00
Renginio pabaiga: 2017-12-28 17:01:00
Renginio savivaldybė: Kauno m. sav.
Pavadinimas:

Geografinės informacinės (GIS) ir modeliavimo sistemų taikymas mokantis tyrinėjant

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Kompetencija(-os): Pagrindinis skaitmeninės kompetencijos lygmuo Praktinės veiklos patirtis: Mokymosi tyrinėjant metodo naudojimas ugdyme
Programos aprašymas:
Skaitmeninės technologijos atveria naujas galimybes pažinti supantį pasaulį. Skaitmeninės priemonės – planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai, jutikliai, valdikliai – geba kaupti, apdoroti, išsaugoti daugybę duomenų apie supančią aplinką. Programinė įranga teikia įvairias galimybes šių duomenų vaizdavimui, tyrinėjimui ir išvadų gavimui. Mokykloje svarbu ugdyti erdvinį mąstymą, remiantis naujomis technologijomis ir bendradarbiavimą, problemų sprendimą, kritinį mąstymą skatinančiais ugdymo metodais. Atvirieji švietimo ištekliai – skaitmeninės GIS ir modeliavimo Sketch Up sistemos, skirtos tyrinėti aplinką vykdant įvairius dalykus siejančius projektus. Šias priemones gali sėkmingai naudoti įvairių dalykų mokytojai, siekdami ugdymo tikslų įgyvendinimo.
Įvairių dalykų mokytojams skirtą programą sudarys teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje bus nagrinėjamos skaitmeninės priemonės, jomis atlikti darbai ir įvairių užduočių pavyzdžiai. Praktinėje dalyje mokytojai, naudodami skaitmeninę programinę įrangą, atliks užduotis, kūrybinius darbus, kurs savarankiškus projektus, mokinių veiklų scenarijus, nagrinės kolegų atliktas užduotis ir sukurtus projektus.
Programa susideda iš 40 akademinių valandų: 12 valandų yra skiriamos teorijai: erdvinio mąstymo elementams, programinės įrangos ir sukurtų pavyzdžių nagrinėjimui; 20 valandų – praktinei veiklai ir 8 valandos – savarankiškam darbui.
Pagrindinės temos:
1. Mokinių erdvinio mąstymo ugdymas.
2. Geografinės informacijos sistemos naudojimas kuriant skaitmeninį turinį.
3. Skaitmeninių duomenų rinkimas, tyrinėjimas ir naudojimas kuriant žemėlapį.
4. Žemėlapiais paremto pasakojimo kūrimas.
5. Erdvinių duomenų rinkimas lauke, jų sinchronizacija ir žemėlapio atnaujinimas.
6. Trimatės modeliavimo programos ir jų naudojimas ugdyme.
7. Trimačių skaitmeninių objektų kūrimas ir spausdinimas.
Mokytojai susikurs paskyras, išnagrinės ir naudos atvirą programinę įrangą, skirtą aplinkos tyrinėjimui ir modeliavimui, interaktyviam pasakojimui kurti; gebės naudoti skaitmenines priemones ugdant mokinių mokymosi tyrinėjant gebėjimus.
Programos teikėjas: Ugdymo plėtotės centras
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Katkaus g. 44
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Ugdymo plėtotės centras
Vykdymo adresas: Didlaukio g. 47 - VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-06-18 10:00:00
Renginio pabaiga: 2018-06-21 17:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Lietuvos futbolo federacijos C licencijos trenerio-organizatoriaus kursas pedagogams

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Nekeliami
Programos aprašymas:
Šiuolaikinės kartos ikimokyklinio, priešmokyklinio darželių grupių auklėtiniai, pradinių klasių vaikai vis mažiau skiria dėmesio fiziniam aktyvumui. Remiantis 2012 metais „Euromonitor“ tyrimu šiais laikais jokios mankštos iš ryto nedaro net 88 proc. Lietuvos pradinio ugdymo klasių mokinių. Kasdien po valandą aktyvia fizine veikla užsiima vos 5,7 proc. vaikų, o 12 proc. neužsiima jokia fizine veikla. Dar 20 proc. pradinukų fizine veikla užsiima tik po valandą kartą per savaitę. Vaikų fizinio aktyvumo ir sveikatingumo stiprinimo aspektai akcentuojami:
- Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programoje išskiriami keturi pagrindiniai tikslai ir vienas iš jų – „formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą“.
- Sveikatos ugdymo bendroji programoje (Nr. V-1290, 2012 08 31 ) sveikos gyvensenos sampratą 1-4 klasių vaikams apibrėžia šiomis nuostatomis: norėti būti sveikam ir stipriam, stengtis saugoti ir tausoti savo ir kitų sveikatą.
- Neformaliojo ugdymo švietimo koncepcijoje, vienas neformaliojo vaikų švietimo tikslų yra ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą (Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115).
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių mokytojai bei su vaikais dirbantys kūno kultūros specialistai siekia nuolat atnaujinti aktualias ir dabartines realijas atspindinčias žinias ir gebėjimus ugdymui pagal sveikatos ugdymo programas. Sveikatinimo ir aktyvius komandinius žaidimus skatinanti programa sudaro prielaidas gilinti formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą bei kuria naujus ir lanksčius mokymosi būdus, suteikia galimybę ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių bei kūno kultūros pedagogams įgyti bazinius įgūdžius apie futbolo elementų pritaikymą darželių bei mokyklų ugdymo programose. Programa dalyvius skatina dar kartą permąstyti mokymo svarbą bei padeda formuoti fizinei edukacijai reikalingus gebėjimus.
Programos trukmė - 64 valandos
Iš jų 26 valandos skiriamos nuotoliniam mokymuisi (dalis nuotolinio mokymo programos kurso bus pateikta www.futbolotreniruotės.lt/kursai) , 16 valandų – savarankiškam darbui, 22 val. skiriama auditoriniam darbui.
Programą siūloma vykdyti lanksčiai, pvz. galimi tokie sesijų organizavimo variantai.
- vykdomos 3 sesijos: 1 diena + 1 diena +1 diena.
- vykdomos 2 sesijos: 2 dienos + 1 diena
- vykdoma 1 sesija: 3 dienos.
Programos teikėjas: Ugdymo plėtotės centras
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Katkaus g. 44
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Ugdymo plėtotės centras
Vykdymo adresas: Stadiono g. 2, Vilnius
Renginio pradžia: 2018-01-02 10:00:00
Renginio pabaiga: 2018-12-28 15:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Mokymasis tyrinėjant įvairiose aplinkose

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Reikalingos kompetencija(-os): Pažinimo, mokymosi mokytis, bendradarbiavimo. Praktinės veiklos patirtis: Gebėjimas integruoti mokinių gebėjimus pagal problemą.
Programos aprašymas:
Lietuvos strateginiai dokumentai - Valstybinė 2013-2022 metų švietimo strategija, Lietuvos pažangos strategija 2030- vienu iš pagrindinių siekių švietime įvardija tokį mokymąsi mokykloje, kad "vaikai mėgtų į ją eiti". Mokyklose mokosi vaikai, kurie augo ir auga apsupti šiuolaikinių technologijų, modernių technikų kasdieniniame gyvenime. Tai įtakos turi asmeninių savybių formavimuisi, požiūriui į mokymąsi. Tarptautinio tyrimo PISA 2015 viena iš rekomendacijų Lietuvos pedagogams - "siūlyti patrauklių ugdymosi formų, didinti pasitenkinimo mokykla, mokymusi jausmą." Seminaro metu įgytas teorinės žinias dalyviai galės įtvirtinti eksperimentuodami, tyrinėdami, testuodami, vertindami praktinėse veiklose ir edukacinėse išvykose. Mokymosi būdų ir metodų įvairovė paskatins mokytojus įtraukti mokinius į interaktyvų ir dinamišką ugdymosi procesą, kuriame skatinama tyrinėjimo veikla bei sąveika su aplinka, pritaikyta gilesniam pasaulio pažinimui.
Programos (40 val.) turinys atskleis mokymosi būdų ir metodų įvairovę: poromis, skirtingų dalykų mokytojų grupelėmis, abipusis mokymas atliekant eksperimentus, akvariumo metodu, skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas ir kt. Suplanuotos praktinės veiklos parodys tų pačių gebėjimų ugdymą panaudojant matematikos, gamtos mokslų, geografijos, informacinių technologijų, technologijų ir kitų dalykų integralias žinias už mokyklos ribų.
Programos tematika: "Aplinkos tyrimai pajūryje: nuo planktono iki oro...", praktinė tiriamoji veikla "Lietuvos gėlavandenių ir jūros žuvų kvėpavimo sistemos ir virškinimo organų tyrimas“ , "Mokomės vertinti laiką...", "Genealoginės informacijos paieška", praktinis užsiėmimas su Family Tree builder programa "Giminės medžių braižymas".
Programos teikėjas: Ugdymo plėtotės centras
Programos teikėjo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Katkaus g. 44
Programos teikėjo savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Vykdančioji institucija: Ugdymo plėtotės centras
Vykdymo adresas: Taikos pr. 69, Klaipėda
Renginio pradžia: 2018-06-18 10:00:00
Renginio pabaiga: 2018-06-22 16:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Pradinis gebėjimas atlikti IKT užduotis
Programos aprašymas:
Amerikiečių mokslininkai nustatė, kad daugelio mūsų regimoji atmintis yra stipresnė nei girdimoji. Ne veltui sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti. Vaizdų pagalba informacija tampa aiškia ir lengviau įsimenama. Su vaizdais susiduriame kiekvieną dieną, minutę ir net sekundę. Fotografuojame, stebime, ieškome vaizdų ir po to sukaupta informacija dalinamės – perteikiame ją mokiniams, draugams ir artimiesiems. Paverskime vaizdus žaismingais, „gyvais“! Šis kursas apie tai, kaip greitai ir kokybiškai paruošti vaizdinę informaciją iš nuotraukų ir paveikslėlių.
Programos teikėjas: VšĮ "Švietimo tinklas"
Programos teikėjo adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Bijūnų g. 7-2
Programos teikėjo savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Vykdančioji institucija: VšĮ "Švietimo tinklas"
Vykdymo adresas: Bijūnų g., Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-12-04 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-12-17 23:59:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Užsienio (anglų) kalbos mokėjimo kompetencijos tobulinimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Nėra
Programos aprašymas:
Programos aktualumas.
Užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo aktualumas, kiek globalumo, tiek ir asmeninės brandos mastu, gimtosios šalies ar tarptautinėje erdvėje, visose gyvenimo srityse (asmeninėje ir visuomeninėje, profesinėje ir akademinėje) ir visose žmogaus gyvenimo pakopose mokymosi visą gyvenimą paradigmoje leidžia įžvelgti užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo suaugusiųjų ugdymo lygmenyje svarbą. Visuomenė pasiekė tokį lygį, kad jai būtinas toks ugdymas, kuris tęstųsi visą darbingą žmogaus gyvenimą (angl. lifelong education). Programa „Užsienio (anglų) kalbos mokėjimo kompetencijos tobulinimas“ skirta suaugusiems, baigusiems pažengusiųjų kursą, tobulinti ir gilinti anglų kalbos žinias ir įgūdžius.

Tikslas – tobulinti turimas užsienio (anglų) kalbos mokėjimo kompetencijas, siekiant Europos kalbų mokėjimo B2 lygio.

Programos uždaviniai:
1. suteikti galimybes tobulinti anglų kalbą (sužinoti naujų kalbos struktūrų, sugebėjimą kalbėti kasdienėmis ir darbo temomis, pasiteirauti, paklausti, patvirtinti, atsakyti tiek žodžiu tiek raštu, iš-girsti pagrindinę informaciją ir detales tiek kalbant tiek klausant įrašų. Rašyti motyvacinius laiškus, pildyti CV, reikšti savo nuomonę pagrindžiant faktais;
2. gilinti darbo su žodynu ir kitomis pagalbinėmis kalbos mokymosi priemonėmis ( gramatikomis, CD, internetu) įgūdžius;
3. gebėti reikšti savo nuomonę, pasakoti, diskutuoti.;
4. sudaryti sąlygas kalbėti poromis ir individualiai, diskutuoti klausyti, rašyti, skaityti;
5. suteikti žinių apie sudėtingesnes kalbos raiškos struktūras ( laikus, modalinius veiksmažodžius, sąlygos sakinius). Suteikti sociokultūrinių žinių ir informacijos apie angliškai kalbančių šalių kultūrinius ypatumus ir elgesio normas;
6. padėti rasti reikiamą informaciją užsienio (anglų) kalba virtualioje erdvėje (pvz., Epale, SMIS ir kt.) ir mokėti ją pritaikyti darbui su suaugusiųjų auditorija.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos. Įgyvendinant programos tikslus siekiama, kad dalyviai:
1. tartų ir intonuotų teisingai;
2. mokėtų daryti sakinius naudodami išeitą medžiagą ir naudotų sudėtingesnes struktūras;
3. klausytų savo kolegų ir įrašų, reaguotų į replikas, atliktų klausymo testus išeitomis temomis;
4. raštų trumpas žinutes, asmeninius, formalius ir motyvacinius laiškus, CV, trumpas elektronines žinutes išeitomis temomis;
5. skaitytų su žodyno ir be jo, suprasdami tekstus iki 250-300 žodžių grožinės literatūros ir publicistinius dalinai adaptuotus tekstus ir mokėtų apibendrinti ir surastų reikiamą informaciją, detales;
6. kalbėtų išeitomis temomis individualiai ir dialogu ( 30-50 sakinių);
7. mokėtų susirasti nežinomus naujus žodžius dvikalbiuose ir vienakalbiuose žodynuose;
8. pasitikėtų savo jėgomis, gebėtų spontaniškai reaguoti į replikas, dalyvautų pokalbiuose;
9. puoselėtų smalsumą naujovėms, polinkį mokytis savarankiškai.
Programos teikėjas: Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras
Programos teikėjo adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė
Programos teikėjo savivaldybė: Kelmės r. sav.
Vykdančioji institucija: Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras
Vykdymo adresas: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Renginio pradžia: 2018-01-08 15:00:00
Renginio pabaiga: 2018-02-26 18:00:00
Renginio savivaldybė: Kelmės r. sav.
Pavadinimas:

XXI amžiaus jaunimas ir darbo rinkos reikalavimai. Kokių kompetencijų, žinių, įgūdžių reikalaus darbdaviai artimiausioje ateityje ir kaip mokykla gali padėti jas įsigyti, išsiugdyti.

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: programa skiriama bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokytojams.
Programos aprašymas:
Gyvenimas - kaip srauni upė, teka labai greitai. Vaikai, kurie gimė nepriklausomoje Lietuvoje,
ateina į darbo rinką, balsuoja rinkimuose, pradeda dalyvauti valstybės valdyme... Politinė ir
ekonominė situacija šalyje ir pasaulyje dinamiškai keičiasi. Jau šiuo metu yra galimybė „dirbti
užsienyje“ neišeinant iš namų, o ne už kalnų laikai, kai dirbtinis intelektas, robotai, pakeis kai
kurias profesijas. Realybė yra tokia, kad ne visada sėkmę pasiekia žmonės, kurie mokykloje galėjo
pasigirti geriausiais pažymiais. Kokių žinių, kompetencijų ir įgūdžių reikia jaunam žmogui, kad
gyvenime galėtų atrasti savo kelią, būti laimingu ir pilnaverčiu visuomenės nariu? Kaip šiuolaikinė
mokykla gali tas žinias, komptetencijas ir įgūdžius padėti identifikuoti, perprasti ir įšsiugdyti,
išlavinti.
Mokymai skirti mokytojams, kurie nori vadovautis savo profesiniame gyvenime Gerosios mokyklos
koncepcija ir padėti vaikams ugdyti verslumą. Mokymuose pedagogai išgirs kelis interviu įmonių
vadovų, kurie papasakos, kokiomis savybėmis turi pasižymėti jauni žmonės, kad galėtų dirbant čia
Lietuvoje užsidirbti europinį atlyginimą. Bus pademonstruotas darbo pokalbis, pedagogai sužinos,
kaip kandidatai gali efektyviau derėtis dėl atlyginimo. Bus aptarta verslumo ugdymo nauda.
Kalbėsime taip pat, kaip motyvuoti mokinius pamatyti praktinę naudą mokamuose dalykuose.
Programos tikslas – padėti pedagogams ir auklėtojams suprasti, ko darbo rinka reikalauja iš šiuolaikinio jaunimo ir kaip
darželis, mokykla, kolegija, universitetas gali padėti išsiugdyti tas savybes ir kompetencijas.
Programos turinys:
1. Seminaro tikslų pristatymas, taisyklių aptarimas.
2. Ko reikalauja iš darbuotojų darbdaviai. Interviu su įmonių vadovais.
3. Sudaryti pageidaujamų kompetencijų, įgūdžių sąrašą.
4. Prisiminti Gerosios mokyklos koncepciją.
5. Identifikuoti, ką mokymosi įstaiga šiuo metu įgyvendina iš Gerosios mokyklos koncepcijos.
6. Papasakoti apie geriausiai apmokamas profesijas. .
7. Pademonstruoti, kaip atrodo darbo pokalbis.
8. Aptarti esminius darbo pokalbio klausimus ir atsakymų variantus.
9. Aptarti ir pademonstruoti, kaip kalbėti apie finansinius lūkesčius, kaip apskaičiuojama darbo
vietos kaina.
10. Aptarti, kaip mokykla gali padėti išsiugdyti pageidaujamas kompetencijas.
11. Aptarti verslumo sampratą ir verslumo ugdymo galimybes mokykloje.
12. Kaip mokytojai gali padėti mokiniams pamatyti praktinę naudą mokamų dalykų.
13. Įdomios, naudingos nuorodos, programėlės internete ir mobiliajame telefone.
14.Veiksmų plano sudarymas. Kaip mokymosi įstaiga gali atkyviau ugdyti savybes, kurių reikia
darbo rinkai.
15. Mokymų naudingumo aptarimas.
Programos teikėjas: Širvintų rajono švietimo centras
Programos teikėjo adresas: Širvintų r. sav. Širvintų m. Vilniaus g. 81
Programos teikėjo savivaldybė: Širvintų r. sav.
Vykdančioji institucija: Širvintų rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: Vilniaus g. 81, Širvintos
Renginio pradžia: 2017-12-21 13:00:00
Renginio pabaiga: 2017-12-21 17:30:00
Renginio savivaldybė: Širvintų r. sav.