Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisProgramos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos (10)
Pavadinimas:

Emociškai saugios mokyklos kūrimas: emocinio intelekto lavinimas mokykloje ugdant socialines emocines kompetencijas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Programa skirta mokyklų bendruomenėms, komandoms.
Programos aprašymas:
Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą ir teigiamą jo įtaką vaikų psichikos sveikatai. Geros mokyklos koncepcijoje pabrėžiama mokinio savijauta: „Mokykloje puoselėjamos pozityvios vertybės, skatinamas sveikas gyvenimo būdas. Mokiniai jaučiasi psichologiškai saugūs, priimti, jų nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir gerbiamos.“
Socialiniai emociniai gebėjimai (vadinamasis „emocinis intelektas“, „socialinis intelektas“) – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje. Yra nustatyta, kad mokymuisi daro įtaką daugybė socialinių ir emocinių veiksnių. Į mokyklą ateinantis neramus, baimingas ar besijaučiantis svetimas mokyklai vaikas – tai vaikas, kurio gebėjimas mokytis yra sumažėjęs. Mokykla, kurioje patyčios yra kasdienis reiškinys, nėra ta vieta, kurioje vaikai jaučiasi skatinami mokytis ir bręsti. Todėl socialinis emocinis ugdymas organizuojamas taip, kad vaikai ir suaugusieji (t. y. ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, tėvai) įgytų žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų, būtinų psichikos sveikatai stiprinti ir išsaugoti. Kiekvienas mokinys turi teisę mokytis saugioje mokyklos aplinkoje. Negatyvūs veiksniai ypač lengvai žeidžia jaunus žmones ir vaikus, kurių vertybinė sistema yra dar nesusiformavusi. Apsauga nuo nepageidaujamų visuomenės reiškinių – smurto, patyčių, alkoholio, narkotikų, tabako, savižudybių, mokyklos nelankymo ir kt. – labai prisideda prie saugios ir sveiką mokinių gyvenseną palaikančios ugdymo aplinkos.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta pedagoginiams darbuotojams mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų plėtojimui. Mokymų metu dalyviai įgys žinių apie emocinį intelektą, jo ugdymo įtaką individualiam ir kolektyviniam žmogaus gyvenimui bei svarbą kuriant teigiamus pokyčius mokyklose, siekiant stiprinti mokyklų vadybą ir gerinti emocinį klimatą, siekti didesnės mokyklų bendruomenių darnos.
Vykdančioji institucija: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Muziejaus g. 20, 29147, Anykščiai
Renginio pradžia: 2017-02-17 09:30:00
Renginio pabaiga: 2017-02-28 16:00:00
Renginio savivaldybė: Anykščių r. sav.
Pavadinimas:

Fotografija. Fotografavimo pagrindai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Klausytojai besidomintys fotografija
Programos aprašymas:
Programos metu bus organizuojami fotografijos užsiėmimai. Jų metu dalyviai mokysis naudotis skaitmeniniu fotoaparatu, bus supažindinti su meninės fotografijos pagrindais, įgis fotografijos redagavimo kompiuterinėmis programomis įgūdžių.
Vykdančioji institucija: Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
Vykdymo adresas: Vytauto Didžiojo g. 63, 83158, Pakruojis
Renginio pradžia: 2017-08-07 08:00:00
Renginio pabaiga: 2017-08-28 17:00:00
Renginio savivaldybė: Pakruojo r. sav.
Pavadinimas:

Interaktyvių metodų panaudojimas klasės valandėlių ir tėvų susirinkimų metu

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Programa skirta klasių auklėtojams, kolektyvų vadovams ir kt. pageidaujantiems, kurios metu dalyviai tobulins gebėjimus bendradarbiauti ir bendrauti su vaikais ir jų tėvais netradiciniais metodais.
Programos aprašymas:
Mokykloje mokiniui reikia dėmesio ne tik per pamoką. Todėl klasės vadovui tenka sunkus vaidmuo – prakalbinti jauną žmogų, įkvėpti, pamatyti jį įvairiapusį. Tam reikia būti autoritetu, turėti kuo dalintis su mokiniais.
Klasės valandėlių planai. Klasės valandėlės formatas nėra nurodytas, bet patirtis rodo, kad vaikai noriai kalbasi jiems aktualiomis temomis. Be to, kaip ugdyti dvasines vertybes apie jas nekalbant, kaip mokyti spręsti problemas, dėl jų nesiginčijant? Žinoma, jaunimas turi savo nuomonę daugeliu klausimų ir stengiasi būti išgirstas. Šiandieninei mokyklai tenka konkuruoti su kitomis socialinėmis viešos diskusijos aplinkomis (gatve, internetu, televizija ir kt.). Klasės valandėlės – puikus laikas pažinti ir užmegsti emocinį tarpusavio ryšį. Auklėtojas – klasės valandėlių metu ne didaktikas, bet vieningo kolektyvo narys, žaidžiantis ir įžvalgus. Pedagogas gauna naują auklėtojo vaidmens supratimą ir paketą pratimų, kurie padeda kurti saugią, pagarbią klasės kolektyvo atmosferą. Seminaro patyriminio mokymo metodas padės išplėsti pedagogines galias, mokytojas gaus naujų patirčių, kurias galima pritaikyti ir pamokose.
Dalis seminaro skirta darbui su tėvais. Pateikiami metodai, kurie padeda tėvams įsitraukti į bendrą veiklą ir prisiimti atsakomybes.
Vykdančioji institucija: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Muziejaus g. 20, 29147, Anykščiai
Renginio pradžia: 2017-02-23 12:00:00
Renginio pabaiga: 2017-02-28 17:00:00
Renginio savivaldybė: Anykščių r. sav.
Pavadinimas:

IT įrankių panaudojimas mokymo procese

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Dalyko mokytojas.
Programos aprašymas:
Susipažins ir praktiškai išmoks taikyti šiuolaikinius IT įrankius pamokose. Mokymų metu dalyviai įsisavins žinias apie IT įrankių panaudojimą mokymo procese. Mokymų metu suteiktos žinios leis paįvairinti mokymo procesą panaudojant vaizdo įrašymo ir redagavimo, anketų kūrimo, tiesioginės transliacijos, bendrų projektų rengimo įrankius.
Vykdančioji institucija: Šiaulių universitetas
Vykdymo adresas: Stoties g. 11, Šiauliai
Renginio pradžia: 2017-03-01 15:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-31 17:00:00
Renginio savivaldybė: Šiaulių m. sav.
Pavadinimas:

Kompiuterinis raštingumas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, bendrosios ir asmeninės kompetencijos. Gebėjimas dirbti kompiuteriu. Darbas ugdymo institucijoje.
Programos aprašymas:
Programa atitinka Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintus Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 ,,Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo''.
Šia programa, ugdant IKT taikymo kompetenciją, siekiama supažindinti įvairių ugdymo institucijų pedagogus su ECDL standarto numatytomis būtinomis žiniomis, ugdant edukacinę IKT taikymo kompetenciją, siekiama supažindinti įvairių ugdymo institucijų pedagogus su šiuolaikinėmis medijų technologijomis, interaktyviomis technologijomis, virtualių mokymo aplinkų paslaugomis, medžiagos perteikimo IKT priemonėmis specifika.

Vykdančioji institucija: Lietuvos edukologijos universitetas
Vykdymo adresas: Studentų g. 39, Žvėryno sen., Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-06-05 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-06-09 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Leidinių kūrimas su Microsoft Publisher programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Įvairių dalykų mokytojai, rajono bibliotekininkai
Programos aprašymas:
Seminaras skirtas norintiems tinkamai paruošti nedidelės apimties leidinio: kvietimo, lankstinuko, skelbimo, vizitinės kortelės, kalendoriaus ir pan. maketą spausdinimui ar publikavimui internete Microsoft Office aplinkoje. Seminaro metu bus aiškinamasi teksto ir jį papildančių elementų rengimo principai, apipavidalinimas ir duomenų mainų tarp Microsoft Office (Word, Publisher) programų galimybės.
Pagrindinis dėmesys skiriamas Microsoft Publisher programa kuriamo leidinio parengimui, akcentuojant vientiso dokumento stiliaus kūrimą. Teorinė medžiaga įtvirtinama atliekant praktinę užduotį.
Vykdančioji institucija: Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
Vykdymo adresas: P. Širvio g. 1, Rokiškis
Renginio pradžia: 2017-02-15 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-02-28 16:00:00
Renginio savivaldybė: Rokiškio r. sav.
Pavadinimas:

Lietuvių kalbos kultūra

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Bendrakultūrinės, aukštojo mokslo kompetencijos. Darbas kolektyve.
Programos aprašymas:
Taisyklinga kalba ypač svarbi mokytojo, mokyklos vadovo, tarnautojo, bet kokio specialisto darbe, nes jų kalba turi būti pavyzdys visiems su jais bendraujantiems. Nuo to, kaip mokytojas, mokyklos vadovas ir kt. geba reikšti savo mintis, bendrauti su kolegomis, mokiniais, jų tėvais bei socialiniais partneriais, darbuotojais, priklauso, koks bus kiekvieno mokytojo ir visos mokyklos, darbovietės, įstaigos įvaizdis bei ugdymo ir darbo rezultatai.
Programos trukmė - 3 dienos, 22 val. (11 teorijos val., 11 praktikos val.)
Vykdančioji institucija: Lietuvos edukologijos universitetas
Vykdymo adresas: Studentų g. 47, Žvėryno sen., Vilniaus m. sav.
Renginio pradžia: 2017-03-01 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-03 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Metodinės ir padalomosios medžiagos ruošimas raštinės paketo MS Office pagalba

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Pedagogai
Programos aprašymas:
Sudaryti sąlygas kurso klausytojams įgyti įvairiarūšės informacijos apdorojimo praktinių įgūdžių, naudojantis raštinės paketu MS Office.
Supažindinti su skaitmeninės informacijos savybėmis.
Išmokyti tinkamai įvesti ir pateikti skaitmeninę informaciją, pasirenkant veiksmingas priemones.
Išmokyti dinamiškai įvairiais būdais analizuoti skaitmeninę informaciją ir pateikti galutiniam vartotojui suprantama forma.
Išmokyti gerinti asmeninės informacinės veiklos pobūdį ir stilių, didinti veiksmingumą, įsisavinti naujas technines priemones ir metodus.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-04-26 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-28 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažinimas: pedagoginiai ir psichologiniai aspektai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Programa skirta mokyklų bendruomenėms, komandoms.
Programos aprašymas:
Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių asmens ugdymosi veiksmingumą. Tačiau ne visos bendrojo ugdymo įstaigos yra pasirengusios kokybiškai ugdyti specialiųjų poreikių turinčius vaikus, nes tai reikalauja naujų didaktinių technologijų. Juk neįmanoma visus mokyti visko ir vienodai – vaikai dirba pagal skirtingas programas, jiems keliami nevienodi reikalavimai, kitaip vertinami jų pasiekimai. Pedagogams kyla daug klausimų: kaip mokyti specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kaip organizuoti darbą klasėje, kai mokinių poreikiai tokie įvairūs.
Šios kvalifikacijos tobulinimo programos metu bus suteikiama dalyviams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis.
Vykdančioji institucija: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Muziejaus g. 20, 29147, Anykščiai
Renginio pradžia: 2017-02-23 13:00:00
Renginio pabaiga: 2017-02-28 17:00:00
Renginio savivaldybė: Anykščių r. sav.
Pavadinimas:

Skaitymo gebėjimų ugdymas per įvairių dalykų pamokas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Programa skirta, dalykų mokytojams, siekiant įgalinti mokytojus pritaikyti dalyko užduotis įvairių gebėjimų mokiniams, projektuojant asmeninę mokinio pažangą skaitymo kompetencijos ugdymo srityje.
Programos aprašymas:
Tyrimų duomenys rodo, jog mokinių įvairių dalykų pasiekimai priklauso nuo mokinių gebėjimo skaityti ir suvokti dalyko tekstus. Šis gebėjimas apima ne tik parašytų tekstų, užduočių supratimą, bet ir mąstymą, kurio metu teksto sąvokos susiejamos su prote saugoma vaizdinių visuma. Elementarūs skaitymo įgūdžiai savaime neišsivysto į sudėtingesnius, kurie leidžia susidoroti su specializuotais, sudėtingesniais dalyko tekstais. Čia svarbų vaidmenį vaidina ir mokinio įvaldytas dalyko žodynas, gebėjimas analizuoti tekste esančią informaciją įvairiuose mąstymo lygiuose. Visi šie gebėjimai pasireiškia skaitymo metu taikant skaitymo technikas (strategijas) ir tik mokant konkretaus dalyko jos gali sudaryti prasmingą sistemą.
Seminaro dalyviai susipažins su šiuolaikine skaitymo kompetencijos samprata, įsigilins į reikalavimus, kuriuos turėtų atliepti įvairių gebėjimų mokiniams pritaikytos skaitymo užduotys, susipažins su tyrimo rezultatais, gautais analizuojant mokinių skaitymo gebėjimų ugdymo dalyko pamokose patirtis (pristatymas ir diskusija); vyks tinkamų integruotų dalyko tekstų/užduočių parinkimo/ kūrimo/ vertinimo/ išbandymo pratybos (taikomi mokymosi bendradarbiaujant metodai). Taip pat mokytojai nagrinės savo mokyklos, mokinių ST profilius, projektuos mokinių asmeninę pažangą (darbas grupėse).
Vykdančioji institucija: Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas: Muziejaus g. 20, Anykščiai
Renginio pradžia: 2017-02-17 14:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-06 17:00:00
Renginio savivaldybė: Anykščių r. sav.