Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skip Navigation LinksNoriu tobulintisPavadinimas:

Ozono sluoksnį ardančių medžiagų atliekas tvarkančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančių darbuotojų mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra reikalavimų.
Programos aprašymas:
Išklausius programą žinos agrindinius Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių PA bei OAM tvarkymą ir jų organizavimą, reikalavimus, saugaus aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos požiūriu Įrangos išmontavimo darbų seką ir principus, prevencinių priemonių taikymą tvarkant OAM.
Vykdančioji institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-29 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-31 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra reikalavimų.
Programos aprašymas:
Išklausius programą žinos pagrindinius Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingųjų atliekų tvarkymą reikalavimus, išmanys pavojingųjų atliekų savybes, šių atliekų tvarkymo būdus ir technologijas, sugebės saugiai tvarkyti pavojingąsias atliekas ir organizuoti jų apskaitą.
Vykdančioji institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-29 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-31 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančių darbuotojų mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra reikalavimų.
Programos aprašymas:
Išklausius programą žinos pagrindinius Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingųjų atliekų tvarkymą reikalavimus, išmanys pavojingųjų atliekų savybes, šių atliekų tvarkymo būdus ir technologijas, sugebėti organizuoti saugų pavojingųjų atliekų tvarkymą ir apskaitą.
Vykdančioji institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-29 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-31 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

PHP programavimo kursai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: PHP pradmenys, norint patekti į programą laikomas egzaminas
Programos aprašymas:
Kursas trunka 640 valandų. Kursas orientuotas į studentus, jau turinčius PHP programavimo pagrindus. Kurso medžiaga apima ne tik į teorines, bet ir į praktines žinias, kurių per šį kursą įgausite tikrai daug: darbas su realiais projektais kartu su dėstytoju bei CodeAcademy.lt partnerinių įmonių atstovais, tuo pačiu gilinsite žinias ir analizuosite kiekvieną neaiškumą.Kodėl verta rinktis šią programą?

Siekiant geriausių rezultatų ir produktyvaus darbo kasdien, grupės renkamos per stojamuosius egzaminus
Baigus kursus būsite visiškai pasiruošę dirbti apmokamą PHP programuotojo darbą Junior pozicijoje
Programą parengė žinomas PHP programavimo specialistas Povilas Korop


Siekiant įtvirtinti įgytas žinias yra skiriami darbai namuose. Šios užduotys pareikalaus bent dviejų valandų užklasinio darbo kasdien. Baigę teorinę kursų dalį, studentai pradeda praktinę – dalyvauja Workshop’uose, kuriuos veda ir projektų įgyvendinimą kuruoja mūsų dėstytojai. Darbas su realiais projektai, problemų analizė ir sprendimo būdų paieškos. Workshop’o trukmė – 350 valandų, tikslas – įmonėms pamatyti, kaip studentai dirba prie konkrečių užduočių ar projektų.
Vykdančioji institucija: UAB "Programuok"
Vykdymo adresas: Antakalnio g. 17, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-27 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-08-27 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Sandėlininko mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Turėti vidurinį išsilavinimą
Programos aprašymas:
Mokymo programos tikslas: parengti kvalifikuotą sandėlio darbuotoją, gebantį profesionaliai organizuoti sandėlio darbą, vesti materialinę vertybių apskaitą, konsultuoti ir aptarnauti klientus bei taikyti darbe informacines technologijas.
Mokymo programos uždaviniai: suteikti teorines ir praktines žinias apie sandėlininko darbo organizavimą, sandėlio įrenginius ir inventorių, gebėjimui naudotis ir dirbi informacinėmis technologijomis, tvarkyti kompiuterizuotą sandėlio apskaitą, laikytis higienos praktikos ir saugos darbe reikalavimų, žinoti prekių asortimentą ir vartojamąsias savybes, prekių ženklinimą,kaip sandėliuoti prekes laikantis prekių saugojimo ir išdėstymo taisyklių.
Baigęs mokymo programą asmuo žinos: teisės aktus, reglamentuojančius sandėliavimo procesą bei juose vykstančius procesus; sandėlių tipus, rūšis ir jų išdėstymo planus; žinos kaip suteikti užsakovams informaciją apie atliekamas paslaugas valstybine ir užsienio kalba; turės pakankamai žinių apie sandėlių patalpas ir jų paskirtį, turės žinių kaip naudotis sandėliuose naudojama krovos įranga, stelažais, žinos sandėliavimo veiklos efektyvumo rodiklių vertinimą, žinos prekių priėmimo dokumentus, kaip priimti prekes pagal kiekį ir kokybę, kaip skaityti prekių ženklinimą ir tikrinti komplektavimą, kaip registruoti ir pajamuoti prekes IT pagalba, prekių klasifikavimą, jų savybes, kaip išdėstyti prekes, taikant prekių laikymo taisykles, žinos temperatūros, drėgmės ir atmosferos poveikį prekių laikymui, kaip atrinkti ir sukomplektuoti prekes pagal pateiktą užsakymą, žinos prekių išdavimo dokumentus bei kokie dokumentai pildomi sandėliuojant prekes, žinos kaip paskaičiuoti prekių atsargų likučius, kaip spausdinti prekių ir produkcijos išdavimo dokumentus, žinos sandėliuose naudojamų programų paskirtį ir pranašumus, kaip naudotis kompiuterine sandėlių įranga.
Baigęs mokymo programą asmuo gebės:planuoti sandėlio darbus, priimti prekes ir produkciją bei juos išdėstyti, paruošti prekes ir produkciją išdavimui, pildyti apskaitos dokumentaciją, vykdyti prekių ir produkcijos išdavimo apskaitą naudotis IT įranga.
Vieno asmens mokymo kaina – 600,00 Eur. (šeši šimtai Eur 00 ct.)
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.
Pirmojo programos mokymo srauto pradžia 2017-04-03, užsiėmimai vyks pirmadieniais- ketvirtadieniais nuo 15.00val. po 4 akademines val. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete, adresu: K. Kalinausko g. 7, Vilniuje, Logistikos praktinio mokymo centre. Programos koordinatoriaus el.p.: j.ginaviciene@vtdko.lt
Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vykdymo adresas: K. Kalinausko g. 7 - Logistikos praktinio mokymo centre, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-04-03 15:00:00
Renginio pabaiga: 2017-05-15 15:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Sąvartynus eksploatuojančių įmonių atliekų tvarkymo specialistų mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra reikalavimų.
Programos aprašymas:
Išklausius programą žinos Pagrindinius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, sąvartynų įrengimą, eksploatavimą, uždarymą ir priežiūrą po uždarymo, reikalavimus, atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir procedūras, galimų avarinių situacijų prevencinių priemonių planavimo ir avarijų likvidavimo principus.
Vykdančioji institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-29 08:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-31 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Sąvartynus eksploatuojančių įmonių atliekų tvarkymo vadovaujančiųjų darbuotojų mokymo programa

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Nėra reikalavimų.
Programos aprašymas:
Išklausius programą žinos Pagrindinius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, sąvartynų įrengimą, eksploatavimą, uždarymą ir priežiūrą po uždarymo, reikalavimus, atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir procedūras, galimų avarinių situacijų prevencinių priemonių planavimo ir avarijų likvidavimo principus.
Vykdančioji institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vykdymo adresas: Saulėtekio al. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-29 00:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-31 00:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Skaitmeninio programinio valdymo (CNC) staklių operatoriaus-programuotojo mokymai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
1.1. Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Mokymo programos tikslas parengti skaitmeninio programinio valdymo (CNC) staklių operatorius – programuotojus suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių reikalingų CNC staklių valdymui.
Pagrindiniai programos uždaviniai: pažinti mašinų gamyboje naudojamas medžiagas, išmanyti jų savybes ir panaudojimo sritis, skaityti vidutinio sudėtingumo darbo brėžinius, eskizuoti, patikrinti gaminamų detalių tikslumą, saugiai eksploatuoti įrenginius, suvokti programos sudarymo principus, įgyti programavimo įgūdžių, įgyti CNC staklių valdymo įgūdžių.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
• Aplinkos ir žmonių saugos reikalavimus metalo apdirbimo procese;
• Medžiagas naudojamas mašinų gamyboje. Jų savybes, žymėjimus;
• Brėžinių braižymo ir apipavidalinimo standartų reikalavimus, brėžinių sutartinius ženklus ir sąlyginius žymėjimus;
• Matmenų nuokrypius, tolerancijas, suleidimus, jų žymėjimą brėžiniuose ir matavimo priemones;
• Metalo pjovimo įrankių medžiagas, jų žymėjimą, bei konstrukciją;
• Technologinio proceso sudarymo principus, naudojamus įrankius, pjovimo režimus.
• CNC staklių konstrukciją, valdymo pultą, valdymo programos sandarą.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• Eskizuoti ir skaityti brėžinius.
• Parengti technologinį procesą ir žinoti jo sudarymo principus.
• Sudaryti staklių valdymo programą, parinkti pjovimo įrankius, bei apdirbimo režimus, įvertinus apdirbamos medžiagos savybes ir brėžinyje nurodytus reikalavimus ;
• Parengti CNC stakles darbui ir pagaminti detalę;
• Atlikti gaminio matmenų patikrą.
Mokymosi trukmė: 160 val. Mokymo vieta - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau-VTDK), Technikos fakultetas, Olandų g. 16, Vilniuje, HAAS techninio mokymo centras.
Vieno asmens mokymo kaina – 800,00 Eur. (aštuoni šimtai Eur 0 ct.)
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.
Pirmojo srauto mokymo programos pradžia 2017-03-06, pabaiga 2017-04-14. Užsiėmimai vyks pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 8.00 val. iki 15.20 val. su 40 min. pietų pertrauka ir penktadieniais nuo 8.00 val. iki 11.20 val. VTDK Technikos fakultete, 001 auditorijoje, Olandų g. 16, Vilniuje.
Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vykdymo adresas: Olandų g. 16 - 001 auditorija, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-04-03 08:00:00
Renginio pabaiga: 2017-05-12 12:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Suvirinimo technologijos

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tobulinama sritis/profesija: Suvirintojas
Programos reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Programos aprašymas:
Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Trumpalaikiai kursai norintiems išmokti dirbti lankiniais MMA, MAG/MIG ir TIG suvirinimo būdais. Tikslas - suteikti bazinių žinių bei praktinių įgūdžių šiuose suvirinimo procesuose.
Baigęs mokymus asmuo žinos:1) aplinkos ir žmonių saugos reikalavimus suvirinimo procese;
2) suvirinimo įrenginių konstrukcines ypatybes;
3) kaip atlikti suvirinimo įrenginių derinimą bei jų priežiūrą;
4) lankiniam suvirinimui naudojamas medžiagas bei jų žymėjimą;
5) lankinio MMA, MAG/MIG ir TIG suvirinimo techniką;
6) kaip atpažinti suvirintų sujungimų defektus bei jų kontrolės būdus.
Baigęs mokymus asmuo gebės:
1) vertinti suvirinimo įrenginių konstrukcines ypatybes;
2) atlikti suvirinimo įrenginių derinimą bei priežiūrą;
3) paruošti plienines detales suvirinimui, parinkti suvirinimo medžiagas bei darbo režimus;
4) sudaryti suvirinimo proceso aprašą;
5) vykdyti nesudėtingų metalo konstrukcijų suvirinimą lankiniais MMA, MIG/MAG ir TIG suvirinimo būdais;
6) atlikti neardomąjį suvirinimo siūlės kokybės vertinimą;
7) vadovaujantis aplinkos ir žmonių saugos reikalavimais įrengti suvirintojo darbo vietą.
Mokymo trukmė 60 val. Mokymo vieta - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau - VTDK), Technikos fakultetas, adresu Olandų g. 16, Vilnius.
Vieno asmens mokymo kaina yra 300.00 Eur.
Yra galimybė apgyvendinti besimokantįjį mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.
Pirmojo srauto mokymo programa prasidės 2017-03-06, pasibaigs 2017-03-24. Užsiėmimai vyks trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.20 val., VTDK Technikos fakulteto 001 auditorijoje, Olandų g. 16, Vilniuje.


Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vykdymo adresas: Olandų g. 16 - 001 auditorija, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-04-03 08:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-21 08:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Programos tipas pagal profesiją: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos (22) (Daugiau kitame puslapyje)
Pavadinimas:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skatinimas eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
Programos reikalavimai: Ikimokyklinio ugdymo pedagogai
Programos aprašymas:
Programos dalyviai galės tobulinti kompetencijas ir pasisemti idėjų kaip ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus skatinti eksperimentuoti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais, patiriant atradimo ir kūrybos džiaugsmą.
Programos medžiaga struktūrizuota, teorija praturtinta įstaigos pedagogų praktine veikla. Išklausę seminaro programą klausytojai tobulins asmenines ir profesines kompetencijas, bus stiprinami praktinio pobūdžio gebėjimai.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-04-24 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-26 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Ankstyvasis kalbos ugdymas žaidybine veikla

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
Programos reikalavimai: Ikimokyklinio ugdymo pedagogai
Programos aprašymas:
Sudaryti sąlygas klausytojams įgyti žinių ir gebėjimų ugdyti ankstyvojo amžiaus vaikų kalbą žaidybine veikla.
Supažindinti klausytojus su ankstyvojo amžiaus ypatybėmis ir kalbinės komunikacijos pasiekimais įvairiais amžiaus tarpsniais.
Supažindinti su šiuolaikinėmis kalbos ugdymo metodikomis ir jų taikymu vaikų žaidybinės veiklos metu.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-05-24 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-05-26 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Dokumentacija ir informacinių technologijų taikymas socialinio pedagogo darbe

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Programos reikalavimai: Programa skiriama socialiniams pedagogams.
Programos aprašymas:
Socialinei pedagogikai Lietuvoje 26-eri. Lietuvoje 2016 m. gruodžio mėn. ŠMM duomenimis – įsteigta apie 1400 socialinių pedagogų etatų. Tai didelė mokiniui pagalbos specialistų, švietimo darbuotojų bendruomenė. Tačiau ši pareigybė neturi nustatytų reikiamų ir naudojamų dokumentų formų ir pan. Todėl kiekvienas dirba su sau patogiais, savo susikurtais dokumentais, jų formomis. Efektyvus socialinės-pedagoginės pagalbos teikimas vienas svarbiausių šių dienų mokyklos uždavinių, siekių. Kiekvienai mokyklai svarbus jos ugdytinių saugumas, jos įvaizdis išorėje. Todėl norint dirbti kokybiškai ir efektyviai reikalinga vieninga ir praktikoje patikrinta sistema, dokumentacija.
Informacinių technologijų ir jų panaudojimas tiesioginiame socialinio pedagogo darbe tai instrumentai, kurie padeda efektyviai ir kokybiškai atlikti tyrimus, prevencinę veiklą, fiksuoti ir analizuoti ugdomosios veiklos stebėseną, jie padidina greitesnį ir efektyvesnį komunikavimą su bendruomene, administracija, mokiniais, mokinių tėvais.
Taip 6 val. praktinių pratimų visuma, kurių metu bus pateiktos efektyvios, darbą lengvinančios, praktikoje patikrintos dokumentų formos atitinkančios teisės aktus, užtikrinančios socialinę-pedagoginę pagalbą švietimo įstaigose. Antroje seminaro dalyje praktiškai susipažinsime su Google, Youtube, apklausa.lt, facebook platformomis.
Vykdančioji institucija: Širvintų rajono švietimo centras
Vykdymo adresas: Pamėnkalnio g. 11, Vilnius
Renginio pradžia: 2017-03-31 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-31 16:00:00
Renginio savivaldybė: Vilniaus m. sav.
Pavadinimas:

Etnokultūros ugdymas kasdieniniame gyvenime ir šventėje

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
Programos reikalavimai: Dirbantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėje
Programos aprašymas:
Supažindinti pedagogus su Mažosios Lietuvos tradicijomis, kultūra ir buitimi bei plėtoti jų kompetencijas.
Gebėti praturtinti vaiko patirtį Mažosios Lietuvos folkloru, tautosaka.
Remiantis protėvių tradicijomis, ugdyti pagarbų santykį su gamta ir mus supančiu pasauliu.
Mokėti puoselėti Mažosios Lietuvos regiono savitumą.
Taikyti patraukius etninės veiklos metodus, būdus ir formas.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-04-10 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-12 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Fotografija. Fotografavimo pagrindai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Klausytojai besidomintys fotografija
Programos aprašymas:
Programos metu bus organizuojami fotografijos užsiėmimai. Jų metu dalyviai mokysis naudotis skaitmeniniu fotoaparatu, bus supažindinti su meninės fotografijos pagrindais, įgis fotografijos redagavimo kompiuterinėmis programomis įgūdžių.
Vykdančioji institucija: Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
Vykdymo adresas: Vytauto Didžiojo g. 63, 83158, Pakruojis
Renginio pradžia: 2017-08-07 08:00:00
Renginio pabaiga: 2017-08-28 17:00:00
Renginio savivaldybė: Pakruojo r. sav.
Pavadinimas:

Hiperaktyvus vaikas: bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Dalykų mokytojai
Programos reikalavimai: Pradinių klasių mokytojai
Programos aprašymas:
Tobulinti ir plėtoti žinias bei gebėjimus teikiant paramą/pagalbą šeimoms ir pedagogams ugdant hiperaktyvius vaikus.
supažindinti su hiperaktyvaus vaiko samprata ir charakteristika,
išanalizuoti vaiko hiperaktyvumo priežastis ir ugdymo ypatumus,
pateikti paramos, pagalbos modelį pedagogams ir šeimai ugdant hiperaktyvius vaikus.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-04-24 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-26 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Į vaiko sveikatą orientuotos aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
Programos reikalavimai: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai
Programos aprašymas:
Padėti įgyti ir plėtoti pedagogų sveikos gyvensenos kompetenciją kuriant vaiko sveikatai palankią aplinką ir tobulinant edukacinę veiklą.
1) Atskleisti vaiko sveikatai palankios aplinkos ugdymo įstaigoje sampratą, svarbiausius jos komponentus, pedagogo vaidmenį ugdant motyvuotą savisaugą ir harmoningą sąveiką su aplinka, kuriant saugią ir sveiką aplinką.
2) Išanalizuoti ir perimti Vakarų šalių sveikos gyvensenos ugdymo patirtį taikant visos mokyklos metodą.
3) Įgyti patirties planuojant, organizuojant ir kritiškai vertinant sveikatos ugdymo procesą, kūrybiškai sprendžiant problemas.
4) Stebėti ir analizuoti vaikų sveikatinimo veiklas ikimokyklinėje įstaigoje.
5) Parengti ir viešai pristatyti vaiko sveikatai palankios aplinkos modelių projektus.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-03-27 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-03-29 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Ikimokyklinuko dorovinių vertybių puoselėjimas

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
Programos reikalavimai: Ikimokyklinio ugdymo pedagogai
Programos aprašymas:
Ugdyti ir puoselėti ikimokyklinuko dorovines vertybes.
Perteikti, įtvirtinti vaikų dorovines žinias panaudojant įvairias ugdymo formas.
Išmokinti doroviškai vertinti savo ir kitų elgesį.
Ugdyti dorovinius jausmus, formuojant vaiką kaip asmenybę.
Bendradarbiauti su šeima. Mokyti gerbti tėvus, vyresnius (ypač senesnius) žmones.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-04-18 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-04-20 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Inovatyvių ugdymo metodų taikymas vaikų darželyje

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
Programos reikalavimai: Ikimokyklinio ugdymo pedagogai
Programos aprašymas:
Skatinti inovatyvių ugdymo metodų įgyvendinimą ikimokyklinio ugdymo mokykloje.
Aptarti inovatyvių ugdymo metodų panaudojimo galimybes ir privalumus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Pasidalinti gerąja darbo patirtimi taikant inovatyvius ugdymo metodus kasdienio ugdymo procese.
Pristatyti savo sėkmės istoriją.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-05-08 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-05-10 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
Pavadinimas:

Judriųjų žaidimų motorikos ugdymas 4-7 metų vaikams

Programos tipas pagal amžių: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Tikslinė grupė: Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo programas
Programos reikalavimai: Ikimokyklinių ugdymo institucijų pedagogai
Programos aprašymas:
Ugdyti pedagogų kompetencijas organizuojant vaikų kūno kultūros veiklą taikant visą apimančią motorinių bei pagrindinių fizinių funkcijų ugdymo procesus per judriuosius žaidimus
Susipažinti su naujausiomis sporto mokslo rekomendacijomis bei vaikų motorinio ugdymo formomis.
Perteikti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo pedagogams gerąją patirtį judriųjų žaidimų kontekste.
tiek formaliam, tiek neformaliam ugdymo procesui.
Esamų programų bei galimybių kontekste kombinuoti kūno kultūros veiklą bei formas pagal fizines funkcijas ir gebėti jas atskirti vieną nuo kitos jų nemaišant.
Lavinti pedagogų gebėjimus modifikuojant veiklą pagal esamą inventorių bei aplinką.
Mobilizuoti kūrybos, grįžtamojo ryšio bei išliekamosios vertės procesus kūno kultūros veikloje.
Vykdančioji institucija: Klaipėdos universitetas
Vykdymo adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda
Renginio pradžia: 2017-05-03 10:00:00
Renginio pabaiga: 2017-05-05 17:00:00
Renginio savivaldybė: Klaipėdos m. sav.