Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6211EX027

Hidrotechninės statybos inžinerija

6121EX026

Hidrotechninės statybos inžinerija

6531EX012

Statybos inžinerija

6531EX009

Statybos inžinerija

6121EX005

Statybos inžinerija

6121EX056

Statybos inžinerija

6121EX039

Statybos inžinerija

6121EX067

Statybos inžinerija ir uosto statiniai