Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Hidrotechninės statybos inžinerija (anglų k. - Hydraulic Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-50

Akreditavimo vertinimo išvados

ASU_HSI_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121EX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450732

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji vandens inžinerijos bakalaurai studijuoja hidrotechnikos statinius, hidraulines mašinas ir hidroelektrines, drenažą ir drėkinimą, statybines medžiagas ir pastatų projektavimą, inžinerines konstrukcijas ir kt.
Studentai atlieka geodezijos pagrindų, inžinerinės hidrologijos ir inžinerinės hidrogeologijos mokomąsias praktikas ir profesinės veiklos praktiką. Mokomųjų praktikų metu studentai įgytas teorines žinias pritaiko atlikdami inžinerinius tyrinėjimus mokomuosiuose objektuose. Profesinės veiklos praktika skirta susipažinti su vandens ūkio įmonių darbo specifika, valdymo, gamybinės bazės struktūra ir darbo organizavimu, įmonės darbo planavimu, objektų statyba, įmonės finansų sistema, įmonėje naudojamomis statybos darbų technologijomis, rinkodaros ir materialių išteklių valdymu, konkursų organizavimu. Praktikų trukmė - 400 val.
Hidrotechnikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.