Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540716

Valstybinis kodas

T54071601

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Transporto priemonių remonto technikas, LTKS V

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

V

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

5

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

LTKS IV lygio transporto priemonių remontininko kvalifikacija (arba lygiavertė) arba ne trumpesnė kaip 3 metų profesinė patirtis, atitinkanti kvalifikaciją

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektoriaus profesinis standartas, PSC02

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Transporto priemonių remonto technikas, LTKS V
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-01-24

Programos moduliai

31044

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai organizuoti transporto priemonių techninę priežiūrą, transporto priemonių remontą, transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostikos procesus. Asmuo, įgijęs transporto priemonių remonto techniko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Transporto priemonių remonto techniko darbo priemonės: elektriniai, elektroniniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, skirti automobilių agregatų, sistemų bei junginių techninės būklės diagnozavimui, techninei priežiūrai, ardymui, remontui, surinkimui, reguliavimams ir bandymams atlikti, darbų saugos priemonės, ryšio priemonės, transportas, duomenų bazės. Dirbama transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis. Transporto priemonių remonto technikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.