Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lazerinė fizika ir optinės technologijos (anglų k. - Laser physics and optical technologies)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211CX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470533

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji lazerinės fizikos ir optinės technologijos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kietojo kūno lazerius, netiesinę optiką, kinetinę ir lazerinę spektroskopiją, ultratrumpųjų impulsų optiką, lazerinę technologiją, optinius informacijos apdorojimo metodus, šviesolaidžių optiką, optinį ryšį ir kitus dalykus.
Atliekama mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinės analizės atlikimo, informacinių technologijų naudojimo gebėjimai.