Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521041

Valstybinis kodas

T32104106

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Savaeigio strėlinio krano operatorius, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

C1 arba C kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSH01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Savaeigio strėlinio krano operatorius, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-09-18

Programos moduliai

30815

Programos apimtis kreditais

20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti automobilinį strėlinį kraną. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.