Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Bukiškių žemės ūkio mokykla

Identifikatorius

88603090222

Pavadinimas anglų kalba

Bukiskis Agrikultural School

Kodas

190804023

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2015-08-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Bukiškių_žemės_ūkio_mokykla.doc

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Avižienių sen., 14182 Vilniaus r. sav.

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2403720, +370 5 2403523, http://www.bukmokykla.ot.lt, rastine@bzum.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2403631, bukmokykla@bzum.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublika, -
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos