Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Atlono lituanistinė mokykla „Aušra“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Airija

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Drum Community Centre. Summerhill, Crannagh, Athlone, Co.Roscommon

Kontaktiniai duomenys

ausra.athlone@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2018-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Atlon lietuvių bendruomenė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

32

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

4