Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Informatikos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Informatics

Valstybinis kodas

KVALLAIP00056

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Informatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatiko darbą. Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus, sukurti jų informacinius modelius, savarankiškai generuoti idėjas, kelti hipotezes, jas analizuoti, tirti bei taikyti, rengti ataskaitas ir straipsnius, atlikti tiriamuosius darbus; - žinoti duomenų tyrimą, programų sistemų inžineriją, dirbtinius neuroninius tinklus, rinktinius diskrečių struktūrų skyrius, IT projektų valdymą, informatikos mokslo naujausius pasiekimus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu. Informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą. Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami. Įgiję informatikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti analitikais, projektuotojais bei programuotojais, o įgavę patirties - ir grupių bei projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose arba būti atsakingais už bendrasisteminės bei taikomosios programinės įrangos priežiūrą.