Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mados dizainas (anglų k. - Fashion Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

VAA_Costume_Design_MA_Vilnius_2015.pdf

Valstybinis kodas

6211PX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos dizainerius, įgijusius žinias ir gebėjimus, leidžiančius savarankiškai dirbti mados dizaino srityje ir gebančius:
- įvairiapusiškai ir kompleksiškai tenkinti visuomenės ir individo darnios aplinkos reikmes;
- formuoti harmoningą aplinką, skatinti teigiamus kultūrinės, materialinės ir socialinės gerovės pokyčius;
- analizuoti ir kritiškai vertinti procesus vykstančius šiuolaikiniame dizaine, įžvelgti mados dizaino vystymosi tendencijas ir principus;
- kurti kokybiškus mados dizaino produktus, motyvuotai pateikti savo sprendimus ir idėjas projektine kalba;
- praktiškai taikyti teorines ir technologines žinias, siekiant sukurti inovatyvius mados dizaino produktus
- organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą;
- dirbti tarpdisciplininėse komandose nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste;
- savarankiškai mokytis visą gyvenimą.
Mados dizaino magistratūros studijų programa įtvirtina savarankiško kūrybinio darbo patirtis, naujų specialybės ir humanitarinių disciplinų dėka išplečia pasaulėžiūros, meninių ir socialinės atsakomybės pozicijų, požiūrių lauką bei kompetencijų ribas. Suformuoja autentiškas mados dizaino, meno ir kultūros reiškinių kritinio vertinimo nuostatas, įgalinančias aktualizuoti ir originaliai perteikti bendrakultūrines problemas kūryboje, suteikia dizaineriui žinojimo ir praktikos įgūdžių, kaip sėkmingai veikti ir konkuruoti vietinėje bei tarptautinėje meno aplinkoje, atlikti dizaino srities tyrimus, galimai pritaikomus projektinėje veikloje. Įtvirtinami absolvento gebėjimai kurti, įgyvendinti ir inicijuoti meno projektus, jiems vadovauti, komunikuoti su įvairiomis visuomenės socialinėmis grupėmis, gebėti save pristatyti viešumoje. Programa parengia mados dizainerį kurti ir veikti šiuolaikinės visuomenės ir meno terpėje. Motyvuotai ir kryptingai padeda formuoti individualų kūrybinį stilių ir pasaulėvaizdžio lauką.
Studijų programos absolventai gali dirbti: mados dizaineriais (kurti menines, reprezentacines, reklamines, pramonines kolekcijas); įsidarbinti tekstilės, siuvimo ir kitokiose įmonėse; teatro, kino ir kitų scenos menų, televizijos produkcijos kostiumo dailininkais; dėstyti aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokyklose, meno mokyklose (įgijęs papildomą pedagoginę kvalifikaciją); dirbti įmonių eksperimentinėse laboratorijose (kurti eksperimentinius modelius); dirbti mados sklaidos srityje (žurnalistais, mados fotografais, mados ekspertais, mados renginių meniniais vadovais); kurti savo mados namus ir plėtoti mados verslą, dalyvauti tarptautiniuose ir tarpdisciplininiuose projektuose, tęsti studijas dizaino ar meno doktorantūroje.