Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektroninės leidybos maketuotojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540211

Valstybinis kodas

330021102

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Elektroninės leidybos maketuotojas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 3, Metais
Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

71 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

60 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Elektroninės leidybos maketuotojas
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2408
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji kompiuterinės leidybos maketuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi kompiuterio naudojimo pagrindų, Microsoft Office, Excel, Adobe, Corel programų pagrindų, tekstų rinkimo, tvarkymo ir maketavimo, bylų tvarkymo, informacijos paieškos internete ir jos sisteminimo pagal tikslus, kompozicijos ir dizaino pagrindų, reklamos, interneto puslapio kūrimo grafiniais redaktoriais Adobe Page Maker, Adobe Photoshop, Corel Draw, nuotraukų nuskaitymo ir redagavimo, darbo su universaliais ir žiniatinklio formatais, vienspalvio ir keturspalvio leidinio maketavimo, darbų saugos, dailės ir meninės raiškos, estetikos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos, verslo pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokykloje, leidyklose, dizaino įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami teksto redagavimo, leidinių maketavimo ir kt. gebėjimai.
Kompiuterinės leidybos maketuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.