Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos miesto sportinių šokių klubas "Žuvėdra"

Identifikatorius

88888880778276

Pavadinimas anglų kalba

Dance sport club "Žuvėdra"

Kodas

193176730

Teisinė forma

Asociacija

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-02-15, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Žuvėdra.PDF

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Adresas

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Danės g. 17

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Neformaliojo vaikų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla

Kitos paskirtys

Neformaliojo vaikų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 685 44455, dainabert@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Romaldas Idzelevičius, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos