Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Regbio klubas "Klaipėdos kovas"

Identifikatorius

88888880734

Pavadinimas anglų kalba

Rugby club "Klaipėdos kovas"

Kodas

303031908

Teisinė forma

Asociacija

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Regbio_klubas_Klaipėdos_kovas.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Turistų g. 10A, Klaipėda

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 603 68821, streckisdonatas@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Donatas Streckis, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Parama

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos