Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla

Identifikatorius

88660720008

Pavadinimas anglų kalba

Gargzdai Krantas Basic School

Kodas

191789019

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

2014_Gargzdu_Kranto_pagrind_m_nuostatai.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Kvietinių g. 28, Gargždai

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta 7 (6)-20 metų judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams, Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta 7 (6)-20 metų judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams, Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 604 92122, http://www.krantas.gargzdai.lm.lt, krantasgargzdu@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos